Positivt möte mellan lärarförbunden och politikerna

Positivt möte mellan lärarförbunden och politikerna

Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund i kommunen bjöd in de lokala politikerna för att skapa en direktdialog i början av maj. Det blev positivt och man kommer att göra om detta minst en gång om året.

– Vi tycker att det är viktigt att man får en direktdialog med politikerna och kan ställa frågor och också svara på deras frågor, säger Caroline Glantz, ordförande i Lärarförbundet.

Annons

Sådant som kom upp var barngruppernas storlek, IT-frågor och man talade om mer likvärdig kvalitet i skolorna när det gäller olika satsningar. IT är ett område där det varit stor variation på kvaliteten mellan olika skolor.

– Det vi kom fram till tillsammans med politikerna var att det har blivit en liten förbättring. Men det är fortfarande väldigt ojämnt. En del enheter har sett en större satsning där man har tillgång till datorer och ett väl fungerande nätverk, medan det på andra skolor är väldigt bristfälligt, säger Caroline Glantz.

Talade ni om barngruppernas storlek?

– Där frågade politikerna oss om vi upplevde att det är en arbetsmiljöfråga för oss lärare, vilket det är på många ställen. Vissa enheter kan lösa det bättre i och med att man har större lokaler och en större lärartäthet så att man kan dela upp grupperna. Men i många fall går det inte och det är stora barngrupper på skolorna. Politikerna är också medvetna om detta och att det behövs större lokaler. Det lät som att alla vill satsa på att långsiktigt få till en lösning på problemet.

Var det någonting som blev en överraskning för politikerna?

– Ja, när det gäller elevhälsan, de trodde nog att det fungerade lite bättre än det gör. Där har man satsat lite grann och man har anställt en till kurator, men det märks inte så jättemycket ute på skolorna. Där känner vi att man behöver göra en större satsning. Vi ser att det är en ökad ohälsa bland barn och ungdomar och vi behöver ha hjälp med det i vår profession.

Alla partier var representerade utom Vänsterpartiet som inte hade möjlighet att komma. Var det någon skillnad mellan partiernas syn på skolan?

– Nej, i de här frågorna tyckte vi att det kändes som att politikerna överlag var ganska överrens om att man vill förbättra och satsa och göra större likvärdighet kommunövergripande, kommenterar Caroline Glantz.

Det var ett uppskattat möte både av politikerna och medlemmarna och nu planerar man att fortsätta med den här typen av möten.

– Det här är jätteviktig, politikerna får höra hur det är genom förstahandsinformation. Både politikerna och medlemmarna har sagt att de här mötena måste vi ha minst en gång om året, berättar Caroline Glantz.

EWA LINNROS

Läs också