Positivt resultat i delårsrapporten

Positivt resultat i delårsrapporten

På kommunfullmäktiges möte den 7 november presenterades bland annat delårsrapporten för kommunen som visade på ett positivt resultat.

Den samlade ekonomiska prognosen för Ekerö kommun vid årets slut bedöms till ett positivt resultat på 24 miljoner kronor. Det motsvarar en resultatnivå på 1,6 procent. 

– På lång sikt beräknas budgeten hålla och vi bör ha ett bra resultat som överskrider det målet som vi har och det är alltid glädjande. Men det finns ju alltid lite problem vid horisonten framför oss, man får nästan säga att det kanske största problemet är staten som i stor utsträckning använder kommunen som bank, kommenterade kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M). Det han syftade på var bland annat Migrationsverkets som tar över ett år på sig att betala de åtaganden som kommunen har när det gäller nyanlända, men också att staten lägger över ansvar på kommunerna inom flera områden.

Hanna Svensson (S), oppositionsrådet höll inte med.

– Adam, du tenderar att i detta ämne, komma in på att staten är problemet och att kommunen är bank när det gäller Migrationsverket. Men vårt resultat hade inte sett annorlunda ut, för de här pengarna är inräknade i budgeten. Jag tror att det är i runda slängar 15 år på raken som vi håller budgeten och överstiger målen och det kan ju låta positivt, men någonstans undrar jag om målen är för lågt satta, om vi kanske skulle kunna göra mer. För syftet med en kommun är inte att gå med vinst utan meningen är att vi ska använda skattepengarna på ett bra sätt. Skattepengarna ska användas till verksamheterna och ges tillbaka till våra skattebetalare, inte samlas i ladorna.

Adam Reuterskiöld replikerade:

– Nu är det så att vi levererar inte bara ekonomiska resultat, vi har också extremt bra kvalitativa resultat. Vi är sjätte bästa skolkommun, vi har länets bästa hemtjänst och tjugonde bästa i hela Sverige.

Hanna Svensson påpekade att kommunen trots detta har landets största barngrupper på förskolorna och lokalerna på skolor och idrottshallar är under all kritik.

– Det är också något som vi levererar, jag tycker att vi kunde göra mer för det här överskottet. Men med det är det inte sagt att verksamheterna är dåliga, men jag tycker att de kunde få bättre förutsättningar än vad de har idag, sa Hanna Svensson.

– Vi kan alltid göra saker bättre, men när du säger att våra lokaler är under all kritik, då förstår inte jag vilken kvalitativ tolkning du gör av de lokalerna när vi har spenderat över en miljard kronor under de senaste åren på att uppgradera och bygga om våra skolor, svarade Adam Reuterskiöld vilket besvarades raskt från Hanna Svensson:

– Då tycker jag att du ska åka och duscha och byta om i omklädningsrummen på Träkvistavallen.

Delårsrapporten för kommunen är upprättad för perioden januari till augusti 2017. Rapporten inkluderar förhållandet för det kommunala bostadsbolaget och de finansiella rapporterna återger både kommun- och koncernredovisning. Koncernen redovisar ett positivt resultat som uppgår till 82 miljoner kronor.

Ekerö bostäders delårsrapport visar ett resultat för bolaget om 3,9 miljoner kronor efter skatt och kommunens resultat för perioden uppgår till 78 miljoner kronor. I periodens utfall återfinns 2,9 miljoner ianspråktagande av eget kapital för beslutade satsningar. Balanserat resultat är 81 miljoner kronor. I delårsrapporten står det att det som är avgörande för kommunens resultat är högre skatteintäkter och generella bidrag, lägre verksamhetskostnader i nämnder samt den positiva effekten för perioden av semesterslöneskuldens förändring.

EWA LINNROS

Läs också