Praktisk pappersklänning

Praktisk pappersklänning

Simhallsplaner och midsommarfirande finns att läsa om i MN i juni 1967.

Redan 1967 talades det om en simhall i kommunen, detta framgår av artikeln med rubriken ”Motionär aktualiserar simhallsbygge i Ekerö”.

Det är ingenjör Rutger Månsson (högerpartiet) som i en fullmäktigemotion vill att kommunen snarast ska planera för ett simhallsbygge och överväga anskaffandet av lokaler för olika föreningsaktiviteter som exempelvis dans och bordtennis.

”I åtskilliga av storstockholmstraktens expanderade kommuner har mycket kraftig kritik riktats mor oviljan och oförmågan att lösa barns och tonåringars fritidsverksamhet. Därjämte bör frågan om en inomhushall för simning snarast utredas, eventuellt som ett komplement till den pågående idrottsplatsutredningen. Frånsett en sådan lokals stora nytta för att öka simkunnigheten hos våra barn, kommer den även att utgöra en samlingspunkt för av simsporten intresserade i alla åldrar. Dess stora värde torde även få ses mot den bakgrunden, att simbad under hela året kan tagas inom kommunen”, står det i motionen.

Nu , 50 år senare är kommunen fortfarande utan simhall, men frågan kommer åter på agendan med jämna mellanrum. Kanhända står ett badhus på plats 50 år fram i tiden…

Precis som i denna tidning du håller i handen nu, tipsade Mälaröarnas nyheter om det förestående midsommarfirandet. På midsommaraftonen 1967 gästats Skå festplats av William Clauson, ”världsberömd trubadur och ägare till ett mexikanskt inneställe i Klara”. Han ska sjunga, ackompanjerad av sin mexikanska trio Los Guramex. Men även Bo-Gunnar Lindstedts kvartett kommer till Skå och spelar upp till dans från klockan 20 och håller sedan igång till klockan 2 på natten.

För firandet annonseras om en praktisk nyhet från USA, nämligen duk, servetter och klänning i samma mönster och allt i papper! Allt kan kompletteras med tallrikar och muggar i samma mönster. ”Man slipper disken och värdinnan får tid för sina gäster. Att hon själv är skrudad som bordet uppfattas som käckt och omtänksamt. Klänningen tål väta, brinner inte och sömmarna håller. Priset ligger strax under 25 kronor.”

EWA LINNROS

Läs också