Prenumeration

FÖR BOENDE UTANFÖR KOMMUNEN
MN delas ut gratis till alla hushåll inom Ekerö kommun. Boende utanför Ekerö kan beställa en prenumeration till en kostnad av 550 kr/år. Beloppet sätts in på bankgiro 837-0017. Uppge adress till mottagaren!