Protester mot höga hus i Träkvista

Protester mot höga hus i Träkvista

Cirka 130 personer kom till kommunens medborgardialog där förtroendevalda och tjänstemän fanns på plats för att diskutera Träkvista torgs framtida utveckling.

Mötet inleddes med en genomgång från tjänstemännen av detaljplanearbetets olika faser samt en presentation av nuvarande detaljplaneförslag. Många kritiska synpunkter rörde höjden på husen i planen.

Annons

– Husen kommer att få samma höjd som de som byggs nere vid Wrangels väg nu, det vill säga cirka 20 meter höga. Dessa hamnar intill villabebyggelsen, kommenterade en person och en annan sa:

– Jag flyttade ut hit för att komma nära naturen, jag är inte ute efter höghus och ett torg med någon Stureplansgalleria. Skulle ni själva tycka att det vore trevligt att få en skyskrapa alldeles intill er villa?

De som stod till svars från politiken var kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M), Ove Wallin (C), förste vice ordförande i kommunstyrelsen och från oppositionen Fredrik Sirberg (S), andre vice ordförande i byggnadsnämnden.

– Det är viktigt att påpeka att vi är i ett mycket tidigt skede i den här processen. Det är också därför vi träffar er här idag för att ta till oss av vad ni säger, kommenterade Adam Reuterskiöld.

Det blev många synpunkter och en hel del frågor som inte fick direkta svar under mötet. Flera rörde trafiksituationen och hur vägar kommer att dras.

– Det kommer bli som vid Wrangels väg där man parkerar på alla smågator runt omkring eftersom det inte finns parkeringsplatser. Trafiksituationen överlag fungerar inte idag, hur ska den fungera med ännu fler bilar, frågade sig en person som också undrade var alla barn skulle få skolplats eftersom vare sig skola eller förskola finns med i förslaget.

– När det gäller skolor blir det ingen i det här området, vi bygger däremot ut Sanduddens skola och en ny skola i Bryggaområdet planeras. Så det är en egen plan, förklarade Ove Wallin som också menade att man hade god synkronisering mellan byggnation av bostäder och skolor.

– Redan 2011 när förslag om byggnation vid Träkvista torg var aktuellt, fick ni svar från invånarna att man ville ha lägre bebyggelse. Exploatören Trygg hem har köpt den här marken, det är de som vill bygga det här. Det är inte vi som vill det och kanske inte heller ni vill det efter mötet idag hoppas jag. Men bara för att man har fått in en aktör som vill tjäna så mycket pengar som möjligt på att sälja dessa lägenheter, så låter man dem sätta ribban för hur högt det ska bli. Det är inte vad vi vill ha eller kanske vad ni vill ha heller, sa en kvinna och en man ifrågasatte vem det egentligen är som vill ha torget på det vis det utformats i förslaget.

– Det här är en kombination av samarbetet mellan kommunen och den som ska exploaterar marken, svarade Adam Reuterskiöld och temperaturen steg i lokalen.

– Men vi som sitter här är kommunen. Ni har fått vårt mandat att styra. Det här är inte vad vi efterfrågar. 1967 när man byggde Konsumhuset, tog man hänsyn till miljön och närbebyggelsen. Majoriteten håller med mig så jag förstår inte varför du inte säger stopp. Det kallas demokrati, sa mannen.

Men det var inte bara negativa röster och viljan att torget ska utvecklas fanns.

– Jag tycker att vi ska vända den här debatten. Istället för att tala om vad vi inte vill ha borde vi berätta vad det är vi vill ha. Jag vill ha ett centrum. Sedan är det här förslaget för högt, för mycket men vi måste tala om vad vi vill ha istället för att vara negativa, sa en kvinna.

Processen kring Träkvista torg har bara börjat. Inskickade synpunkter tas in, därefter beräknas en reviderad plan vara klar innan sommaren. Därefter blir det en ny omgång där synpunkter på den reviderade planen kan skickas in och därefter följer en tredje omgång.

– Vi vill naturligtvis bygga ett så bra samhälle som möjligt för våra medborgare och därför är vi intresserade av att höra vad de tycker. Det var många bra synpunkter och det blev konstruktivt. Jag har stor förståelse för många av synpunkterna och vi tar till oss dessa och ser vad vi kan ta hänsyn till, sedan ska det balanseras med utvecklingen i kommunen. Det som är svårt med politik är att alla blir inte nöjda, men vi måste se till att så många som möjligt blir det, kommenterade Adam Reuterskiöld dagen efter mötet.

EWA LINNROS

Läs också