Rädda grodorna

Rädda grodorna

Våren är här och det lockar bland annat ut grodor och paddor ur deras vintervilor. Men när de ska bege sig till våtmarker för att para sig, måste de ibland korsa trafikerade vägar och riskerar då att bli överkörda, en plats på Mälaröarna är särskilt utsatt. Trafikverket startar nu en kampanj för att rädda groddjur.

Trafikverket startar en omfattande inventering av groddjur i Stockholm och i stora delar av östra Sverige. Målet är att hitta vägsträckor där många groddjur blir överkörda.

– Vi jobbar nationellt på Trafikverket med att minimera den miljöpåverkan som vi gör och en del i det är att minska barriäreffekter och förhindra att djur dör på vägen. Groddjuren är en av de djurgrupperna och nu försöker vi att skaffa oss en heltäckande bild av hur stort problemet är, berättar David Brobäck, miljöspecialist på Trafikverket.

Annons

Kenneth Bengtsson från Mälaröarnas naturskyddsförening kan ge information om situationen på Mälaröarna.

– Det finns vissa ställen på Mälaröarna som är lite sorgliga och som skulle kunna användas som praktexempel på var man inte borde ha dragit en bilväg. Vägen blir som en spärr mellan våtmarken och övervintringsplatsen, groddjuren är helt enkelt tvungna att gå över vägen, berättar Kenneth Bengtsson.

Den mest utsatta platsen på Mälaröarna är vägen mellan skidbacken och scoutstugan på Ekerö.

– Det är precis den informationen som vi vill få. Allmänheten kan gå in på Trafikverkets webbplats, där finns ett frågeformulär med karta där man kan ange var man har sett trafikdödade groddjur, säger David Brobäck.

Annons

Under 2018 samlar Trafikverket in tips från allmänheten i region Stockholm och region öst och för dialoger med länsstyrelsen och kommuner för att få in ett grundmaterial över risksträckor för groddjur.

– Sedan väljer vi ut de sträckor som är mest akuta och gå vidare med dem våren 2019, berättar David Brobäck.

De åtgärder man gör är att exempelvis anlägga trummor med styrande ledarmar eller barriärer som hindrar groddjuren från att gå upp på vägen.

När värmen kommer sätter vandringen igång.

– Paddorna kommer ut på en och samma dag och de är många. Det är en mäktig syn. Jag har sett det här och det gick inte ens att gå utan att riskera att trampa på dem. Paddorna rör sig långsamt, de är tunga och vandrar i sakta mak över vägen. Därför är det extra viktigt att köra varsamt, säger Kenneth Bengtsson.

EWA LINNROS

Läs också