Redaktionen

NYHETSTIPS!
Hör av dig till oss på redaktionen om du vill tipsa oss om nyheter.
• 08-560 358 00
• red@malaroarnasnyheter.se

TEXTBIDRAG
Vill du bidra med egna texter finns flera alternativ. Se nedan. Redaktionen förbehåller sig rätten att avgöra vad som lämpar sig som insändare och att även korta inläggen. Att MN publicerar ett inlägg betyder inte att redaktionen ställer sig bakom de åsikter som där framförs. (För publicering av familje-meddelanden och tackinföranden se vidare ”Familjesidan” respektive ”Privata annonsmarknaden” under menyn annonsbokningen.

TYCK!
Välkommen att skriva en lokal insändare! Skriv kort – ju kortare desto större chans att komma med.Vill du skriva under signatur måste redaktionen ha kännedom om namn, adress och telefonnummer. Skicka din text till:
• insandare@malaroarnasnyheter.se
• MN, ”Tyck”, Box 100 178 22 Ekerö

KOLUMNEN!
Med “kolumnen” vill MN skapa en längre form för ämnen och intryck, som nödvändigtvis inte behöver vara dagsaktuella, men som dock har stark anknytning till Mälaröarna. Max 3 600 tecken inklusive blanksteg. Intresserad? Innan du fattar pennan, hör av dig till till redaktionen:
• kolumnen@malaroarnasnyheter.se
• 08-560 356 00