Regler för att ha höns och tuppar

Regler för att ha höns och tuppar

I MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna” svarar kommunens informationschef Johan Elfver på inskickade frågor från er läsare och radiolyssnare. Nedan följer några av dem.

Först en rättelse från tidigare fråga med svar.

– Det rör gatubelysning och jag har svarat att det finns statsbidrag för finansiering av gatubelysning. Men detta var felaktigt, finansieringen är något som vägföreningarna själva får lösa.

Vad gäller om man vill skaffa höns i en villaträdgård i vår kommun, krävs det något tillstånd?

– Miljö- och hälsoskyddskontoret svarar att man får hålla fyra till fem höns som sällskapsdjur utan tillstånd inom detaljplanerat område. Dock får man inte ha en tupp på grund av att de låter och kan bli störande för grannarna. Vill man ha en större besättning av höns inklusive tupp, måste man ansöka om tillstånd med blankett på miljö- och hälsoskyddskontoret i kommunen.

Varför gör kommunen inte något åt alla ”potthål” som finns på vägar och parkeringar? Det är ju både trafikfarligt och risk för skador.

– Kommunen har beställt arbete från ett vägföretag med att laga dessa hål på kommunens mark och gatuparkeringar. Man skulle kommit igång med detta tidigare, men vi har haft en kall vår. Är det mycket minusgrader är det svårt att lägga både så kallad grund- och toppbeläggning samt även laga potthål. 

Längs Färentunavägen finns ett antal busshållplatser som måste förbättras på flera sätt i säkerhetssynpunkt. Det finns ingen bussficka utan bussen stannar direkt i körfilen. Det leder till köer och farliga omkörningar.

– Kommunen är medveten om detta och avsaknaden av insvängningsmagasin. Vi för kontinuerligt en diskussion kring problemen med Trafikverket som är väghållare. Ett av de projekten där vi har haft mycket kontakt med Trafikverket rör övergångsstället vid Färentuna skola och det ska vara projekterat och klart, dock inte genomfört ännu.

Det finns inget utrymme att stiga av bussen på vid Färentunavägen, utan passagerare får kliva ner i diket då urdikning gjort att vi inte har några vägrenar längre. Hur är tanken här, hur funkar det för gamla och handikappade?

– Det här blir en fråga som SL tillsammans med Trafikverket får titta på. Där får kommunen hjälpa till och försöka samordna dem.

Det finns inget intilliggande övergångsställe vid Färentunavägen, utan skolbarn och andra som gått av bussen får springa över vägen där 70 kilometer i timmen gäller och där många kör ännu fortare. Exempelvis vid Färingsö trä. Hur länge ska detta gatlopp pågå?

– Det tar tid av den anledningen att Trafikverket har ett stort bevakningsområde och vi är inte ensamma om att vilja ha den här typen av projekt att förbättra trafiksäkerheten. Det ställs på kö många gånger och tar tid innan det blir  verklighet.

Hör hela intervjun här:

EWA LINNROS

Läs också