Regler för representation ska utarbetas

Regler för representation ska utarbetas

Under kommunfullmäktiges möte i december återremitterades en motion för ytterligare beredning kring kommunens policy för intern och extern representation och för kurser och konferenser.

2016 genomförde Aftonbladet en granskning av kommunernas representationskostnader. Bland annat belystes Ekerö kommuns konferensresor för kommunens ledningsgrupp till ”höga summor där vin och andra aktiviteter ingått”.

Öpartiet lade fram en motion om att kommunfullmäktige ska besluta att riktlinjerna för såväl intern som extern representation som för kurser och konferenser ska utarbetas med utgångspunkt i Skatteverkets bestämmelser.

– Det har framkommit att Ekerö kommun saknar en skriftlig policy för intern och extern representation och för kurser och konferenser. Ekerö kommun bör som stöd för berörda chefer ha skriftlig policy för dessa tillfällen. Vi anser att motionen ska bifallas för att liknande incidenter som framkom i media 2016, inte ska upprepas, sa Robert Oberascher, Öpartiet.

Annons

Ove Wallin (C), kommunstyrelsens vice ordförande, replikerade att den incident som Aftonbladet tagit upp, visade sig inte vara en sådan.

– Det blev ingen plump i protokollet för den representationen. Det är viktigt att ha regler i de här frågorna och så som de har hanterats hitills, har man använt sig av måttfullhet och ansvar och det har våra tjänstemän visat god praxis på. Därför anser jag att motionen ska anses vara behandlad, sa Ove Wallin.

Öpartiets Desirée Björk påtalade den lyxkonsumtion som förekommit som Aftonbladet tagit upp, men Ove Wallin menade på att kommunens revisorer inte lämnat något klander på det hela.

– Det är klart att man inte kan få någon plump i protokollet om det inte finns någon policy. Men så som det låter när man pratar med medborgare, har det begåtts ett misstag. Det är hur det låter som är problemet. Det kan vi avfärda om det finns en policy för då finns det ett formellt regelverk taget av politiken och inte någon tjänsteman som sätter upp tummen och pekfingret och känner efter  vad som är ok eller inte, kommenterade Fredrik Sirberg (S).

Även Miljöpartiet ställde sig bakom Öpartiets motion.

– Det här  är framåtsyftande att skapa en tydlighet gentemot medborgarna och tjänstemännen som jobbar i kommunen så att det inte ska finnas frågetecken kring vad som gäller. Det finns en allmän debatt i samhället om att ha bättre koll på att korruption inte uppstår i kommunal och offentlig förvaltning, sa Ulrika Sandin (MP).

Mötet ajournerades och därefter meddelade Ove Wallin att Ekeröalliansen antog att återremittera motionen för ytterligare beredning.

Hör debatten här:

EWA LINNROS

Läs också