Rekordsnabbt fullmäktigemöte

Rekordsnabbt fullmäktigemöte

Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj avhandlades rekordsnabbt och det blev inte några hetare debatter. Flera motioner remitterades för beredning, bland annat en om att se över gamla detaljplaner.

Först ut bland ärendena var förslag att sälja av en tomt vid Hummelvretsvägen för att underlätta en kommande omdaning av Träkvista torg och möjligheterna till att bygga ett särskild vårdboende med minst 63 lägenheter.

Annons

– Det handlar dock inte om utvecklingen av Träkvista torg utan om möjligheten till det och till att bygga ett äldreboende, kommenterade Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ärendet antogs med reservation från Öpartiet.

Annons

Tre motioner remitterades för beredning. Det var Öpartiets motion om att införa lokala ordningsföreskrifter för tiggeri på allmän plats. Vidare Socialdemokraternas motion om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att upphandla datorer och läsplattor till skolorna genom leasingavtal samt att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram ett utbildningsprogram för de pedagoger som ska utbilda i ämnet programmering. Den tredje motionen som remitterades för beredning kom också från Socialdemokraterna och handlade om att göra en översyn av gamla och inaktuella detaljplaner.

– Vi har bostadsbrist och vi har svårt att få till byggbar mark. Av alla dessa detaljplaner som vi har i kommunen, är de allra äldsta från 30-talet. De är inte anpassade efter hur dagens samhälle ser ut och hur vi vill bygga städer idag. Syftet är att se över dessa detaljplaner och se om det finns möjligheter att skapa nya byggrätter i befintliga detaljplaner. Det är betydligt enklare att göra en detaljplaneändring än att skapa nya detaljplaner, sa Fredrik Sirberg (S), oppositionsråd.

Tre interpellationer ställdes som inte skapade någon vidare diskussion, frågorna ska besvaras skriftligt och MN återkomma till dessa då svar givits.

– Om ingen har något för Ekerö kommuns bästa att förtälja så förklarar jag sammanträdet avslutat, sa kommunfullmäktiges ordförande Peter Carpelan (M), detta efter endast 40 minuters möte.

EWA LINNROS

Läs också