Rivningsplaner i Svartsjö oroar

Rivningsplaner i Svartsjö oroar

Hyresgäster i Ekerö bostäders fastigheter på Kumlavägen i Svartsjö har fått information om att husen ska rivas och hyresgästerna har blivit uppsagda. Avsikten är att bygga nytt och förtäta området, men varken rivnings- eller bygglov finns. En ny detaljplan måste upprättas och dessutom är området klassat som riksintresse.

”Vi tycker det är häpnadsväckande att ens komma på tanken att riva dessa vackra och fullt fungerande hus. De uppfördes under tidigt 1900-tal som personalbostäder för dem som arbetade vid Svartsjö slott, som då var fängelse med jordbruk. Att riva fastigheter som i sitt sammanhang utgör en historisk helhet i en by med stort kulturhistoriskt värde rimmar illa med kommunens devis – Kulturens övärld.” Så skriver de boende i området i ett brev till kommunstyrelsen.

Annons

De fastigheter som Ekerö bostäder äger är ett av de röda trähusen i ”Trekanten”, en och en halv parkvilla samt stamfastigheten på ”Björndal”. Flera hyresgäster är uppsagda och ska vara utflyttade före årsskiftet. En utvecklingsplan ska utarbetas som innefattar rivning av nämnda hus för att ersätta dessa med nya samt en förtätning av området.

Enligt Ekerö bostäder är ”samtliga byggnadskomponenter i ytterst dåligt skick, bostäderna har bristande tillgänglighet samt är kostsamma att värma upp och drifta”.

Ekerö bostäder förvärvade hyresrätterna från kommunen 2011 och underhållet av bostäderna var redan då eftersatt.

”Avseende våra hyresrätter på Kumlavägen har tidigare besiktningar påvisat att behovet av renovering och erforderlig ombyggnad är mycket omfattande och kostnaderna det skulle innebära är inte försvarbara”, skriver Ingemar Hertz, styrelseordförande i Ekerö bostäder i ett svar till de boende i området.

När MN frågar efter besiktningsprotokoll finns inga sådana. Svaret vi får är att det har gjorts en ”okulär  byggnadsteknisk inspektion”, det vill säga en besiktning med hjälp av syn och lukt. 

– Något besiktningsprotokoll har inte varit aktuellt att upprätta och preliminära kostnadsberäkningar är vårt arbetsmaterial som inte är en allmän handling, svarar Timo Siikaluoma, verkställande direktör för Ekerö bostäder.

De fyra Parkvillorna som tidigare var personalbostäder till anställda på Svartsjöanstalten, består vardera av två lägenheter. Tre är Ekerö bostäders  hyresrätter och fem är privatägda.

Pia Nilsson och Johan Irebjer äger sina lägenheter. De har renoverat dem varsamt och även installerat bergvärme.

– Det är ett vedertaget faktum att kommunen och också Ekerö bostäder har misskött behovet av underhåll gravt i sina egna fastigheter. Nu försöker man att pådyvla en bild av att de här husen har förbrukat sin ekonomiska livslängd, vilket är dumheter. Det här är genuina stenhus som kan stå hur länge som helst. I våra öron låter det helt absurt att man dömer ut husen, säger Johan Irebjer.

När han köpte sin bostad för 14 år sedan, lät han först besiktiga huset. Besiktningsmannen konstaterade att husets grundkonstruktion var stabil och att det inte fanns någon anledning till oro.

– Jag skulle vilja säga att eftersattheten framförallt handlar om ytskikten och fönsterna, kommenterar Pia Nilsson.

Hennes bostad ligger i samma hus som Ekerö bostäders ena hyresrätt och den halvan kan också bli föremål för rivning. Det i sig borde vara ett kostsamt ingrepp då lägenheterna har gemensam skorstensstock, vatten och avlopp med mera. En rivning av halva huset skulle dessutom förstöra karaktären på resterande husdel.

– Vi ser inte det som en omöjlig tanke att riva halva huset och anpassa nytt till den del som kvarstår. Skorsten med flera tekniska detaljer samt ekonomin kommer att utredas senare för beslut, säger Timo Siikaluoma.

Rivnings- och bygglov planeras redan till första halvåret 2019. Men varken rivningslov eller bygglov finns. Ekerö bostäders hyresgäster som överrumplats av nyheten, ska redan vara utflyttade före årsskiftet. 

– Enligt hyreslagen är uppsägningstiden tre månader men hyresgästerna behöver inte flytta innan likvärdig ersättningsbostad har kunnat erbjudas. Vi räknar med att detta kan ta mer än tre månader. Sedan så har vi nu tillfället att erbjuda förslag till ersättningsbostäder tack vare omflyttningar i och med uthyrning av nyproduktionen på Wrangels väg. Vi kommer inte att ha denna möjlighet efter januari.  Således är uppsägningar lägliga för alla parter, kommenterar Timo Siikaluoma.

Frågan är om det kan bli möjligt att få både rivnings- och bygglov redan 2019. I Ekerö bostäders delårsredovisning står att ”Den planerade förtätningen av fastigheterna med nya bostäder förutsätter även en ny detaljplan för området”. Dessutom räknas fastigheterna och hela området som riksintresse, vilket ställer extra krav när det kommer till förändringar. Mer om detta i artikeln på nästa sida.

EWA LINNROS

Läs också