”Rondera, kommunicera och planera”

”Rondera, kommunicera och planera”

Vi har i ett par artiklar skrivit om Gustavalund och det missnöje som en del boende har uttryckt kring hur Ekerö bostäder tar hand om området. Den 30 januari anordnade Ekerö bostäder en promenad i området.

Gustavslund byggdes för 27 år sedan och området har behov av en upprustning. Ekerö bostäder har sedan sommaren 2018 påbörjat en planering för renovering av området. Som ett led i planeringen, gjordes promenaden och flera personer från Ekerö bostäder deltog, däribland Ekerö bostäders verkställande direktör Timo Siikaluoma och bolagets fastighetschef Claes Vikström. Från Ekerö bostäders styrelse kom Ingela Sedin Nilsson. Då promenaden skedde dagtid var många av de boende på sina arbeten, men några slöt upp till promenaden.

Det som kunde konstateras var att fasadmålningen på flera ställen var mycket sliten, vilket också ligger med i planerna för upprustningen. Men upprustningen ska även ske inomhus. Här har man gjort en tidsplan för när renovering kommer att ske.

Annons

– Ayman Alshakargi som är boservicevärd och som håller i underhållet, har varit ute i alla lägenheter vi har kunnat komma in i. Här har vi gjort en bedömning av vilken kategori lägenheterna hamnar i, det vill säga det vi anser är akut, halvakut och det som kan vänta lite. Det som är nyrenoverat hamnar långt fram i tiden, förklarar Claes Vikström.

Den bild som framkommit i tidigare artiklar att området changerat rejält, delar inte de boende MN träffar på promenaden.

– Jag trivs här och tycker om det här området. Visst kan det behövas en upprustning här och var, men det är inte som några uttrycker det, ett getto, säger en av de boende.

Kicki Almlöv som bor i området och dessutom är ordförande i Bromma-Ekerö hyresgästförening, håller med.

– Jag som ordförande i Bromma-Ekerö hyresgästförening, är ute i många lägenheter och hälsar på. Ekerö bostäder är en bra värd och har snabb återkoppling vid felanmälan. Gustavalund är ett bra och trevligt område. Jag har själv bott i beståndet i 21 år och känner inte igen mig i beskrivningarna som har varit i de senaste tidningarna. Det finns alltid hyresgäster som inte är nöjda och då kontaktar de hyresgästföreningen. De ärenden vi får är sekretessbelagda och därför kan vi inte ge exempel, säger Kicki Almlöv.

Annons

Ingela Sedin Nilsson (L), ersättare i Ekerö bostäders styrelse lyfter fram tre viktiga punkter för Ekerö bostäder; ”rondera, kommunicera och planera”.

– Det är viktigt att man gör rundvandringar, men inte bara med hyresgästerna utan att vi går runt själva också. Viktigt är sedan att planera och att ha en dialog med hyresgästerna. Man måste både lyssna och informera, säger Ingela Sedin Nilsson.

En av Ekerö bostäders satsningar i området, är att ordna ett grovsoprum. En gång i månaden hjälper Ekerö bostäder till med att köra grovsoporna till Skå återvinningsstation.

– Det här är ett sätt för oss att få ordning på området. Men det är självklart viktigt att soporna sorteras noga innan man ställer in det i grovsoprummet, säger Claes Vikström.

Utöver boservicevärdar i området, prövar man nu också att ha kvartersvärdar. Det är personer som bor i området och som kommer att fungera som kontaktpersoner till Ekerö bostäder.

– De har egentligen bara en uppgift och det är att rondera i området för att se att det är snyggt och prydligt och att vara behjälpliga mot andra hyresgäster när det gäller grovsopshanteringen, förklarar Claes Vikström som också vill förtydliga vikten av att göra felanmälningar på rätt sätt.

– Det viktiga för oss är att våra hyresgäster är nöjda. Men om det är några problem är det viktigt att man anmäler till Ekerö bostäder direkt och inte till boservicevärden ute på området. Självklart ska man prata med hen om saker och ting, men just felanmälningar är viktigt att det kommer in rätt väg så att de hamnar i vårt system.

Faller alla bitar på plats med upphandlingar med mera, kan renoveringsarbetet komma igång redan i år.

EWA LINNROS

Läs också