Så ska elnäten förstärkas på öarna

Så ska elnäten förstärkas på öarna

I en kartläggning av strömavbrott som SVT gjort, visar det sig att att Ekerö hade sämst tillförlitlighet i Sverige 2017. Under 2018 var det något bättre, men strömavbrotten har ändå fortsatt varit många. MN kontaktade Ellevio för att höra vilka åtgärder som vidtas.

– Siffrorna är självklart inget vi är nöjda med. 2018 var ett bättre år, men det var fortsatt för stora problem och för många avbrott. Under de senaste åren har vi genomfört en rad åtgärder i elnätet på Mälaröarna, svarar Jonatan Björck, presschef på Ellevio.

Under det gångna året har Ellevio genomfört ett antal insatser, vilket har förbättrat situationen i vissa områden.

Annons

– Åtgärderna har dock inte gett det resultat vi hoppats överallt, vilket gör att vi planerar ytterligare insatser på kort och lång sikt.

De åtgärder som görs och ska göras, handlar i korthet om att byta ut och modernisera teknisk utrustning samt att utöka trädröjningen, för att förhindra att träd faller över ledningarna.

Varje år görs flygbesiktningar med helikopter över Ekerö för att inspektera elnätet från luften. Det resulterar i ett antal anmärkningar som åtgärdas så snart som möjligt efter flygningen.

– En del av åtgärderna kräver att vi gör ett planerat strömavbrott för att inte riskera att en montör skadar sig. Då delar av Färingsö drabbades av många avbrott under sommaren 2018 gjordes även en extraflygning där för att identifiera och hantera orsaker till detta. Besiktningen genomfördes under september med en helikopter utrustad med en specialkamera och resulterade i omedelbar röjning av sly och träd, som kommit för nära elledningarna, förklarar Jonatan Björck.

En extrainsatt flygning med anledning av stormen Alfrida skedde den 19 februari i år. Man hittade en del träd och annat som man nu planerar in röjning för.

Annons

Ett elnät består av ett stort antal sammankopplade stationer. Vissa stationer har många kunder anslutna och andra har betydligt färre.

– För att inte onödigt många kunder ska drabbas av avbrott finns det tekniska system som bryter strömmen så nära platsen där felet inträffat som möjligt och inte i onödan drabbar kunder på en närliggande station. Dessa tekniska system förnyas nu på de två största stationerna Älvnäs och Sånga, berättar Jonatan Björck och tillägger:

– Med hjälp av modern teknik kan vår driftcentral på distans styra om vilken väg elen går. Det innebär att färre kunder drabbas vid ett strömavbrott och att de som drabbats snabbare kan få elen tillbaka. Vi installerar dessa fjärrfrånskiljare på ett antal platser i elnätet under 2019.

Vädersäkring av luftledningar är också en åtgärd och kan göras på olika sätt. Exempelvis kan de ersättas med nya, isolerade luftledningar eller ersätta dem med nedgrävd jordkabel.

– Processen för att gräva ner elledningar kan bli lång i områden som har stora natur- och kulturvärden. Ibland krävs domstolsbeslut och tillstånd av myndigheter och kommuner. Vi diskuterar och förhandlar även med markägare för att få tillstånd att genomföra arbetet på deras mark, säger Jonatan Björck.

På flera platser på Mälaröarna gräver Ellevio successivt ner luftledningar så att de inte påverkas av väder och vind. Några exempel där man installerat jordkabel under 2019 är Stavsborgs gård och en sträckning vid Hillersjö. Ellevio gräver även upp och byter ut kablar som inte längre fungerar optimalt, exempelvis vid Ramundbacken.

EWA LINNROS

Läs också