Sakfrågor fokus för Mälarökoalitionen

Sakfrågor fokus för Mälarökoalitionen

Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande, sa i radiointervju i tidningens eget radioprogram, att han tror att kommunen i grunden är borgerlig och att Liberalernas val att gå till vänster blev en överraskning för många. Göran Hellmalm (L), intervjuades i radioprogrammet. Han förde även Mälarökoalitionens talan.

– Det som har varit fascinerande är att Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna lägger ned otroligt mycket kraft på att prata om vad Liberalernas väljare egentligen tycker och väldigt lite tid på att prata om vad de själva vill göra med kommunen i form av konkreta, politiska förslag, kommenterade Göran Hellmalm.

Annons

Den kritik som kommit från Ekeröalliansen är att Liberalerna i kommunen utgett sig för att vara ett borgerligt oppositionsparti och ändå gå till vänsterblocket.

– Vi är inne i ett nytt politiskt landskap där de tidigare dominerande partierna, Socialdemokraterna respektive  Moderaterna, har kraftigt försvagats. Det är både en nationell och europeisk trend. Det här är bara en början, vi kommer att se betydligt flera alternativa konstellationer i kommunerna. Skalan med vänster, höger är inte lika relevant i dagens politiska landskap, säger Göran Hellmalm och fortsätter:

– Från början var borgerligheten en ganska radikal rörelse där stadsborna revolterade mot lantadeln och godsägarna, men så är det kanske inte idag. För oss Liberaler är borgerlighet bland annat att företräda egenmakt, äganderätten och vikten av att kunna ha rätten till utkomsten av sitt arbete.

Till årsskiftet kommer både nämndeposter och kommunstyrelse att väljas om. SD har en vågmästarroll och Jimmy Fors SD:s gruppledare, säger att pratar man inte med dem blir det också svårt för dem att ge sitt stöd.

– Det är självklart en sådan inställning som man ska ha som vågmästarparti. Men vi ska inte glömma att Mälarökoalitonen är en större minoritet än Ekeröalliansen. Ändå väljer de att gå fram och säga att de är styret och vi är oppositionen. Där kan man fråga sig om det finns tillräckligt med garantier från vågmästarpartiet, för att Ekeröalliansen med fog ska kunna säga så.

Den 22 november är det dags för budgetförhandlingarna i kommunen. Ni i Mälarkoalitionen har tillsammans arbetat fram en budget.

– Anledningen till att vi har valt att samarbeta är för att vi ser att det finns många områden där vi måste börja planera nu och ta höjd för den utveckling som kommer. Vi vill framförallt satsa på långsiktiga insatser, till exempel inom psykosocial och fysisk hälsa i skolan. Det får man igen sedan med gladare och tryggare barn och bättre resultat, säger Göran Hellmalm och fortsätter:

– Vi vill också inrätta ett demokrati- och hållbarhetsutskott och som utgår från FN:s millenniemål agenda 2030. Det fokuserar på 17 olika punkter som exempelvis demokrati, miljö, hållbarhet och utbildning. Det är bra mål och det finns material och stöd att få från Sveriges kommuner och landsting för att kunna omsätta detta i kommunala praktiken.

Hur ser ni på exploateringstakten i kommunen?

– Det finns en ryckighet, plottrighet och en brist på långsiktighet i samhällsplaneringen. Därför föreslår vi att man ska inrätta en samhällsbyggnadsnämnd som får ansvar för ett helhetsgrepp för planeringen, allt från detaljplan till hur man ska utveckla byggnationen vidare, säger Göran Hellmalm.

Hur styret blir i kommunen lär klarna när omröstning sker i december av posterna i kommunstyrelsen och de olika nämnderna.

– Jag hoppas att vi kan börja prata sakfrågor igen, för det finns många viktiga sådana som vi måste hantera i kommunen. Att hålla på och fastna i politiska teknikaliteter och bolla Svarte Petter mellan sig, det är inte hållbart i längden.

Här kan du höra hela intervjun:

EWA LINNROS

Läs också