Samfällighet kan ge jakttillstånd

Samfällighet kan ge jakttillstånd

Här kommer de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens näringslivschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

Detta kanske inte är kommunens sak att svara på men jag provar ändå. Den nya pendelbåten Lux är trång, har bara några få bord så den som vill arbeta på vägen in och ut från stan, kan inte göra detta. Förstår inte hur man har tänkt.

– Jag har varit i kontakt med Blidösundsbolaget. Det är de som har beställt båten från ett varv i Finland.Målbilden var att man skulle ha 190 platser och det har man. 90 av dessa är sittplatser som har en ryggbricka. Men de är medvetna om att denna är för liten för en dator. Man ska titta på de bord som finns för att se om man kan få dem bredare och lägre.

Jag hörde i ett svar om vildsvin på Gällstaö att man skjutit något svin och att det nu är lugnare, men det är det tyvärr inte. Svinen rör sig alltmer bekymmerslöst bland hus och trädgårdar och vi är flera som har kontaktat kommunen om detta. Kan man verkligen inte ta ett krafttag en gång för alla och skjuta av svinen här på ön?

– Det håller både kommunen och jaktlaget med om. Man har sina fällor ute, men dessa fungerar inte så bra på sommaren då det finns massa gott att äta för vildsvinen i villaträdgårdar med fallfrukt och komposthögar.  Sedan är det så att jägarna har tillstånd att skjuta på kommunal mark. De får inte gå in i privata trädgårdar och skjuta. Ett förslag är att vägsamfälligheten på ön går ihop och pratar med alla fastighetsägare, om att ge ett tillstånd till jaktlaget att skjuta på privat mark. Sedan ska det vara avgränsat i tid och informeras om när det kommer att ske i så fall. Men då kan man ta ytterligare ett krafttag på att få ner stammen.

När ska nya bron i Tappström byggas?

– Projekteringen av bron är i sin slutfas. Man beräknar att påbörja hela det arbetet med byggnationen 2020, 2021. Det här hänger ihop med etapp ett som är från Tappström till Lindö tunnel. Det ska också göras en ny cirkulationsplats vid Färentunarondellen och gång- och cykelvägar ska säkras upp.

Vi har tidigare hört om att Ekebyhovs skola ska byggas ny i Brygga industriområde. Vad har hänt med dessa planer?

– Förberedelser inför ett samråd pågår nu. Just nu genomförs workshops med lärare och skolledning inför detta samråd. Det är en detaljplaneprocess med allt vad det innebär. I likhet med Sanduddens skolas utbyggnad, ska vi också involvera barnen med en enkätundersökning.

Vem ansvarar för att få bort skräpfordon i kommunen? Sedan en längre tid tillbaka står en risig husvagn vid skidbacken. Det har hunnit klottras på den och rutor har krossats!

– I det här fallet står husvagnen på kommunal mark. Då är det teknik- och exploateringskontoret som har haft hand om frågan. De har vänt sig till kollegan som jobbar på planenheten och anmält ärendet. Den ska forslas bort, men det är inte bara att göra hur som helst. Man måste enligt lag ta kontakt med den som är registrerad som ägare till husvagnen. Den personen ska varskos om att den ska flyttas. Det där kan dra ut på tiden, men man arbetar skyndsamt med att få bort den. (Efter radiointervjun har någon satt husvagnen i brand.)

Här hela intervjun här:

EWA LINNROS

 

Läs också