Samråd, bostäder och teaterresor

Samråd, bostäder och teaterresor

Då som nu handlar många nyheter i Mälaröarnas nyheter om utveckling av kommunen, bostadsfrågor och en liten aning kultur. Några pennor med ”ett helt nytt sätt att skriva på” har vi dock inte sett sedan 1965.

I Stenhamra växer planerna för en ”småhusstad” fram allt eftersom. Den första delplanen för AB Mälaröhus omfattande småhusbebyggelse i Stockbyområdet ställs ut för samråd av Färingsö byggnadsnämnd. Det handlar om 92 friliggande villafastigheter i den första etappen, men totalt räknar bolaget med att bygga bostäder för 1 600 personer under en period på cirka fem år.

Ännu står inte klart vilken typ av hus som kommer att byggas, men att de ska vara källarlösa på grund av dåliga grundförhållanden, är fastslaget. Dessutom är tankarna att det ska ha högre standard än övriga villaområden på Färingsö ”men några svårbelånade lyxbyggen är det dock inte fråga om”. Enligt Mälaröarnas nyheter i februari 1967 har endast ”några tämligen bagatellartade anmärkningar” kommit in vid samrådstidens slut.

Kommunens ansvar för bostadförsörjning tycks ha varit en svårknäckt och stridbar nöt i alla tider. Redan för 50 år sedan är den uppe för diskussion. Bland annat avvisas förslaget på en gemensam bostadskö för hela Storstockholm av Ekerö kommun, medan Färingsö kommun ställer sig positiv. Det Ekerö sätter sig emot är den del av förslaget som innebär att de kommuner som ingår ska avstå en ”avsevärd del” av det egna bostadsbeståndet till den gemensamma förmedlingen. ”Vi har ingen anledning att släppa till våra lägenheter åt Stockholms stad. Ekeröborna behöver för egen del både de hyreslägenheter som just nu färdigställes vid Tappström och den produktion som planeras de närmaste åren i bl.a. Ekebyhov”, konstaterar kommunfullmäktigeordförande Arthur Andersson. Ekerö får medhåll av flera av de ”yttre förortskommunerna” i sitt ställningstagande mot den gemensamma kön, dock röstar majoriteten av kommunerna i innerstadsområden för.

En teaterresa i början av året lockar ett 20-tal adelsöbor att åka in till Stockholm och titta på Sandro Key Åbergs version av ”Vermländningarna”. Inslaget av ungdomar är förvånansvärt stort bland teaterresenärerna, vilket reportern funderar på om det kanske kan bero på att ”den respektlösa versionen av det gamla folklustspelet kanske appellerar mer till TV-ålderns med svart humor uppfostrade teaterpublik än till äldre”. Dessvärre hinner inte teaterresenärerna med någon supé i huvudstaden då de snabbt måste tillbaka för att hinna med sista färjan till Adelsö från Sjöängen.

Ett par veckor senare är det dags för 56 ekeröbor att göra samma resa och se samma föreställning. De flesta som deltar tycks gilla den moderniserade versionen av föreställningen där till och med ett replikskifte som rör Per Oscarssons omtalade striptease i Hylands hörna finns med.

LO BÄCKLINDER

Läs också