”Satsa på skolan för framtidens skull”

”Satsa på skolan för framtidens skull”

Skolverket bedömer att om inget förändras så kommer det saknas omkring 80 000 lärare om 15 år. Störst väntas bristen bli på ämneslärare, yrkeslärare och förskollärare. Lärarnas riksförbund (LR) har gått ut med ett brev till alla politiker i Sveriges kommuner med en vädjan – ”Satsa på skolan för framtidens skull”.

”Alla lokala politiker har ett stort ansvar för skolan och för att den ska hålla så hög kvalitet som möjligt. Det gäller även i Ekerö kommun. Att prioritera skola i allmänhet och undervisning i synnerhet, kan innebära att något annat måste stå tillbaka. Vi i Lärarnas riksförbund uppmanar er som lokala politiker i Ekerö kommun att våga göra just den prioriteringen.” Så inleds brevet från LR.

– För att locka lärare så är det två delar som är viktiga, lönen och arbetsmiljön. Tyvärr är det så att båda dessa delar kostar pengar. Inom kommunens budget måste man kanske prioritera bort vissa delar för att satsa på kärnverksamheten som vi tycker att lärarna är. De som styr nu i vår kommun har inte prioriterat skolan, säger Åsa Lindqvist-Rodell, Lärarnas riksförbund, Ekerö.

– Vi i Ekeröalliansen delar inte Lärarnas riksförbunds uppfattning att Ekerö kommun inte satsar på skolan. För oss har alltid skolan varit ett prioriterat område, men samtidigt har kommunen massa andra viktiga åtaganden för våra medborgare. Det handlar om balans mellan olika intressen, säger Sivert Åkerljung (KD), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Annons

Lärarlönerna har ökat de senaste fem år, men inte för alla.

– För att få de här höga löneökningarna måste man byta kommun. Det skapar väldig oro i elevgrupperna med nya lärare och också oro i lärargruppen, när det visar sig att den nyanställda som inte har någon erfarenhet går in på en högre lön än en som har arbetat 20 år i kommunen och drivit utvecklingen på skolan. Det här har rektorerna väldigt svårt att korrigera i och med att de har en budgetram. Skulle man justera lönerna för dem som halkat efter, då överstiger man lätt budgeten, säger Åsa Lindqvist-Rodell och tillägger:

– Det måste finnas en modell där man kan behålla personal, få upp lönen för dem som ligger efter. En nyrekrytering kostar 200 000 kronor. De pengarna tycker vi ska läggas på de befintliga behöriga lärarna för att få dem att stanna, säger Åsa Lindqvist-Rodell.

I huvudöverenskommelsen om lön och allmänna anställningsvillkor mellan Sveriges kommuner och landsting, Lärarförbundets och Lärarnas riksförbunds samverkansråd, står det att erfarenhet ska löna sig.

– Det måste kommunen se till att fixa. När vi hade löneöversyn i höstas, gjorde vi statistik på samtliga löneökningar. De som var äldre och hade jobbat länge i kommunen, fick de minsta löneökningarna. Det här måste man se över och skicka signaler till rektorerna om att de inte uppfyller avtalet. Om kommunerna ska fortsätta att vara huvudman för svensk skola, är det dags att stå upp för att ingångna avtal hålls, säger Oscar Linde, Lärarnas riksförbund, Ekerö.

– När det gäller lönerna för lärare så har de ökat en hel del de senaste åren, men man måste komma ihåg att det är individuell lönesättning. När vi tog del av den statliga satsningen för att höja lärarlönerna valde Ekerö att särskilt beakta de som arbetat länge i kommunen. Just nu pågår årets lönerevision och i denna process finns det former för hur de fackliga organisationerna kan framföra sina yrkande till arbetsgivaren, kommenterar Sivert Åkerljung.

– Ekerö har också väldigt fulla grupper. Varje klass är mellan 28 och 30 elever. Arbetsbelastningen blir väldigt tung, man hinner helt enkelt inte med och det gör också att man slutar. Man blir frustrerad när man inte kan ge den hjälp som eleverna har rätt att få, säger Åsa Lindqvist-Rodell.

– Det stämmer att vi i vissa delar av kommunen har ont om skolplatser, även om det i andra delar finns gott om platser. Därför har nämnden tagit ett inriktningsbeslut om att bygga ut Sanduddens skola samt Ekebyhovsskolan. Tills detta är klart kommer vi från hösten 2019 att bland annat utöka Ekebyhovsskolan med sex tillfälliga klassrum för att kunna hantera det ökade elevantalet, svarar Sivert Åkerljung.

EWA LINNROS

Läs också