Satsningar i budgeten för 2019

Satsningar i budgeten för 2019

Ekeröalliansens budget antogs den 22 november. Budgeten har fokus på digitalisering, på effektivare arbetssätt och på att öka medborgarnas trygghet.

Skola:

– Vårt budgetförslag har ett tydligt fokus på hur vi skapar en bra arbetsmiljö och förbättrar förutsättningarna för eleverna. Bland annat satsar vi på elevhälsan och bygger om Sanduddens skola och Ekebyhovskolan för att förbättra elevernas arbetsmiljö och skapa förutsättningar för en ökad närvaro med höjda studieresultat. Vi satsar även på digitalisering genom utökad datortäthet och förbättrad infrastruktur, säger Lena Gerby (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Byggnation: 

– Byggnadsnämndens budget är väl balanserad mellan att klara av kommande års ökade krav, satsningar på effektivisering, digitalisering, värna skattepengar och hålla kostnaderna för bygglov på en rimlig nivå. Ekeröalliansens alternativ att skapa ett planutskott under kommunstyrelsen gör att man bättre kan fokusera på framtagandet av detaljplaner och samtidigt behålla de strategiska besluten i kommunstyrelsen där de hör hemma, säger Arnulf Langlet (M), ordförande i byggnadsnämnden.

Annons

 

Miljö:

– I miljönämndens budget fortsätter vi våra satsningar för en långsiktigt hållbar kommun. Exempelvis kommer vi fortsätta vårt arbete för att minska utsläppen i Mälaren och skapa en giftfri vardag för våra barn och ungdomar, säger Kjell-Erik Börjesson (C), ordförande i miljönämnden.

Socialnämnden:

– Ekeröalliansen i socialnämnden föreslår i år en stark budget som säkerställer att Ekerö kommun även fortsättningsvis ska kunna erbjuda Sveriges bästa äldreomsorg och en väl fungerande socialtjänst, säger Kjell Öhrström (M), ordförande i socialnämnden.

Kulturnämnden:

– Våra viktigaste satsningar i kommande budget utgår från att öka tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter. Exempelvis vill vi tillgängliggöra biblioteket för en bredare målgrupp genom uppsökande arbete och digitalisering, kulturskolan för en äldre del av målgruppen och förbättra tillgängligheten till kulturskolan för barn på Färingsö genom den nya mötesplatsen i Stenhamra. Vi kommer även satsa på fortsatt stöd till ungdomars organisering i föreningslivet genom verksamheten Idélabbet som kommer ha lokaler i Ekerö centrum från och med januari, säger Sivert Åkerljung (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Tekniska nämnden: 

– I tekniska nämndens budget föreslår vi en hel del efterlängtade satsningar på lokaler, nya skolor och säkrare gång- och cykelvägar i kommunen. Vi kommer även genomföra trygghetssatsningar i form av att märka upp gång- och cykelbanorna med tydliga markeringar samt bättra på belysningen i vissa delar av kommunen, säger Göran Ahlström (M), tekniska nämndens ordförande.

EWA LINNROS

Läs också