SD-politikers ”skämt” – acceptabelt eller ej?

SD-politikers ”skämt” – acceptabelt eller ej?

Sverigedemoraterna Ekerös gruppledare Jimmy Fors har i inlägg på Facebook bland annat skrivit att han har Koranen hemma när toalettpappret tryter. Detta har framkommit genom en granskning av Kaggeholms folkhögskolas journaliststuderande.

2014 skriver Jimmy Fors i en öppen Facebookgrupp för politiskt intresserade att han ”…har själv Koranen hemma när toalettpappret tryter”. I senare kommentarer kallar han mellanöstern för ”den primitiva världsdelen” och i ytterligare en kommentar, kallar han Feministiskt initiativ för ”det militanta flatpartiet”.

Till folkhögskolans webbtidning E-nytt svarar Jimmy Fors att hans kommentarer var menade som ironi. MN vänder sig till honom för att få ytterligare ett förtydligande kring hur han tänkte.

  Mitt syfte var inte att göra någon poäng med det jag skrev, utan ett försök att göra ett skämt på nätet. Gällande FI så tycker jag de tacklar jämställdhetsfrågan på helt fel sätt. Man missar de centrala frågorna och bedriver istället en ytterkantspolitik, säger Jimmy Fors.

MN har kontaktat Sverigedemokraternas distriktsordförande i Stockholms län, för att få deras syn på saken.

– Som företrädare har man givetvis ett ansvar i hur man uttrycker sig. För oss är det viktigt att man behandlar andra med respekt och att man är mån om tonläget i det offentliga samtalet. Vi har haft ett samtal med Jimmy Fors angående detta och han har tagit till sig av kritiken, svarar Fredrik Lindahl, distriktsordförande SD, Stockholms län.

Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande svarar till E-nytt angående Jimmy Fors uttalande: ”Det spelar ingen roll om det skulle varit en moderat företrädare, en socialdemokrat eller en vänsterpartist. Jag kommenterar sakpolitik på Ekerö, inte vad enskilda företrädare har för sig i sociala medier.”

Oppositionsrådet Hanna Svensson (S) tillsammans med Mälarökoalitionen, reagerar starkt mot Jimmy Fors uttalande och även på Adam Reuterskiölds svar.

– För samtliga partier i Mälarökoalitionen har det stor betydelse vad enskilda företrädare för fram för åsikter i sociala medier med mera. Jag skulle aldrig acceptera att en av våra S-företrädare eller någon i våra samarbetspartier, uttalade sig på ett liknande vis. Vad politiker gör och säger har betydelse, det kan vi aldrig slå ifrån oss, säger Hanna Svensson. 

Med tanke på Adam Reuterskiölds svar, ställde MN frågan till honom om han tycker att den här typen av uttalanden som Jimmy Fors gjort, är passande för någon som har ett av de största demokratiska uppdragen i kommunen. 

– Ekeröalliansen bygger på Moderaternas, Centerns och Kristdemokraternas målsättningar. Vad olika politiskt engagerade personer i andra partier säger på sociala medier, det har inte med kommunpolitik att göra och det är inte någonting som jag vill kommentera, svarar Adam Reuterskiöld.

Sverigedemokraterna har dock en betydelse för Ekeröalliansen. Vid valet fick Ekeröalliansen (M, C, KD)  17 mandat och Mälarökoalitionen (S, L, MP, ÖP) 18 mandat. Sverigedemokraterna blev vågmästare med 5 mandat och med deras stöd, fick Ekeröalliansen sitta kvar vid makten.

Då E-nytt påpekade detta svarade Adam Reuterskiöld att alla får Sverigedemokraternas stöd och att oppositionen fick igenom ett ärende med hjälp av Sverigedemokraterna vid senaste kommunfullmäktige.

– Ekeröalliansen är en mindre minoritet än Mälarökoalitionen vilket gör att Ekeröalliansen är beroende av Sverigedemokraterna för att kunna styra. Det är inte vi, kommenterar Hanna Svensson.

MN har även frågat Sivert Åkerljung (KD) och Ove Wallin (C) hur de ställer sig till Jimmy Fors uttalanden.

– Vad företrädare för andra partier skrivit på sin Facebooksida för fem år sedan känner jag att det inte är rimligt att kommentera. Det får stå för honom. Generellt kan jag tycka att den tillspetsade och offensiva retoriken som kommenteras på sociala medier och där fullmäktigeledamöter från flera olika partier kan nämnas, inte gynnar det politiska samtalsklimatet, svarar Sivert Åkerljung (KD.

Ove Wallin svarar följande:

– Jag följer inte Jimmys Facebook och har därmed inte tagit del av vad som skrivs där. Vad han skriver där får stå för honom. För min del är det viktigt att vi i Ekeröalliansen tillsammans fortsätter driva den politik vi gick till val på.

EWA LINNROS

Läs också