SD vill införa lokalt tiggeriförbud

SD vill införa lokalt tiggeriförbud

Sverigedemokrat-erna Ekerö lägger en motion om att förbjuda tiggeri i specifika zoner. 

– Sverigedemokraterna Ekerö vill motverka samtliga inslag i kommunen som begränsar invånarnas frihet. Tiggeri kan inte, enligt Sverigedemokraterna, ses som en försörjning och det är allmänt känt att tiggeri inte hjälper människor att ta sig ur fattigdom. Eftersom ett nationellt tiggeriförbud lyser med sin frånvaro är det vi i kommunerna som får hantera effekterna av ett utbrett tiggeri. De störningar i vardagen som tiggeriet bidrar till skapar en känsla av otrygghet för kommuninvånarna och näringsidkarna. Människohandel och prostitution, nedskräpning, bosättning på såväl allmän som privat plats är alla effekter i tiggeriets spår. Man bör därför starkt ifrågasätta rätten att tigga. Är denna rättighet mer skyddsvärd än kommuninvånarnas rätt till ordning och trygghet i kommunen?, frågar Jimmy Fors, gruppledare SD Ekerö i ett pressmeddelande.

Dagens samhälle skickade nyligen ut en enkät till landets samtliga kommunstyrelseordförande. Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande i Ekerö kommun, tillhör en av totalt 25 ordföranden som svarat ja på frågan om man vill införa ett lokalt tiggeriförbud.

Annons

Moderaterna:

– Vi ställer oss positiva till möjligheten att införa ett tiggeriförbud. Vi kommer att titta över hur det kan fungera i kommunen. Det är en situation i samhället som inte är positiv för dem som tigger och det har medfört sociala problem. Det är dumt att blunda för detta, säger Adam Reuterskiöld.

Mälarcentern har inte hunnit diskutera fullt ut beträffande eventuellt tiggeriförbud.

– Men Centerpartiet har en allmän hållning. Problemet finns, det är nog alla överens om men det kan hanteras på olika sätt. Som politiker ska vi inte gå in och recensera enskilda domar, men generellt tror inte Centerpartiet på att förbjuda människor från att be om hjälp. Däremot för tiggeriet med sig andra problem, som nedskräpning och bosättning på annans mark. Det finns redan regler och lagar kring detta, men Centerpartiet har sagt att vi till exempel vill göra det enklare för privatpersoner att avhysa personer som slagit sig ned olovligt på deras mark. Det är även välgrundat att det förkommer människohandel och utnyttjande av fattiga för att tigga åt andra vilket är helt förkastligt. Vi måste sätta press på de länder som skickar tiggare till Sverige och genom EU tvinga dessa länder att ta sitt ansvar, svarar Ove Wallin (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Kristdemokraterna har inte tagit upp frågan i styrelsen än.

– På riksnivå har partiet diskuterat att tiggeri ska kunna förbjudas på vissa platser och då ska man i sådana fall i de lokala ordningsstadgarna ange dessa. Ordningsstadgan ska också kunna användas bättre för att avhysa illegala bosättningar. Situationen är ju bekymmersam eftersom många blir utnyttjade, lurade hit på falska grunder och sedan kvarhållna mot sin vilja och då handlar det ju faktiskt om ren människohandel. Personligen anser jag att det finns problem med ett tiggeriförbud och jag tror att detta är en fråga där man kommer att hitta både förespråkare och motståndare inom nästan samtliga partier, kommenterar Sivert Åkerljung, KD.

Liberalerna:

– Liberalerna är lokalt såväl som nationellt mot tiggeriförbud. Vi kan inte förbjuda fattigdom. De argument som anförs mot tiggeri, att det är organiserat av kriminella, att det blir skadegörelse, att det innebär drogförsäljning med mera finns det redan lagstiftning som reglerar. Problemen med migranter från framförallt Rumänien och Bulgarien måste lösas på EU-nivå. Det är en fråga vi kommer att diskutera i valkampanjen inför Europaparlamentsvalet i vår. Ett lokalt tiggeriförbud i praktiken skulle dessutom endast beröra personen som sitter i Ekerö centrum, övriga platser där tiggare sitter är privat mark. Ett lokalt tiggeriförbud är signalpolitik som sänder signaler som inte vi som liberalt parti kan stå bakom, svarar Göran Hellmalm, L.

Miljöpartiet:

– Vi är kraftfullt emot ett förbud av tiggeri. Det går inte att förbjuda fattigdom och ett förbud kommer att leda till en ännu större utsatthet. Jag hoppas och tror att det finns en medmänsklighet bland majoriteten av ledamöterna i kommunfullmäktige så min bedömning är att Sverigedemokraternas motion inte kan få majoritet i fullmäktige, svarar Ulrika Sandin, MP.

Socialdemokraterna:

– Vi står inte bakom ett förslag om tiggeriförbud, svarar Hanna Svensson (S), oppositionsråd.

Öpartiet la en motion i april 2018 om att inrätta lokala ordningsföreskrifter för tiggeri på allmän plats i kommunen. Motionen som är under behandling, föreslår i första delen att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att komplettera de lokala ordningsföreskrifterna för att man inom Ekerö kommun ska kunna inrätta ett lokalt tillstånd för tiggeri på allmän plats. Om denna del antas, föreslår man även i motionen att ge socialnämnden i uppdrag, att utreda förslag på regelverk för ett lokalt tillstånd för tiggeri.

MN har även sökt Vänsterpartiet som dock inte svarat. Sverigedemokraternas motion tas upp i kommunfullmäktige den 5 mars.

EWA LINNROS

Läs också