Skärpta krav vid sotning inte nya

Skärpta krav vid sotning inte nya

De förhöjda kraven på taksäkerhet kom till för fyra år sedan

I förra numret skrev vi om de skärpta kraven på taksäkerhet vid sotning. Många läsare har hört av sig och vittnat om brist på information och svårigheter att få kontakt med Skorstensfejarna som sköter sotningen i kommunen.

Det som skett är att flera hushåll inte fått sotning eller brandskyddskontroll utförd, då sotaren inte kunnat gå upp på taket eftersom taksäkerheten inte uppfyllt de gällande säkerhetskraven. Något som tidigare inte varit ett problem och någon information om att säkerhetskraven skärpts, har inte gått ut.

MN skrev om detta i förra numret och uppfattningen då var att de skärpta kraven var relativt nya. Men nu visar det sig att så är inte fallet. Artikeln beskrev hur en familj fått sotning för ett år sedan och sotaren gick upp på taket, men vid brandskyddskontroll i år, var det inte ok att gå upp på taket.

– Att det var ok för ett år sedan, det är inte bra. Man tror ju det när sotaren går upp på taket och inte säger något. Men skärpningen av taksäkerheten började för fyra år sedan så detta är ingenting nytt. Som fastighetsägare har du en skyldighet att känna till vad som gäller, säger Lars-Göran Uddholm, brandchef på Södertörns brandförsvar.

Annons

Men om kraven ändras, bör man inte gå ut med information om detta? En familj fick inga anmärkningar på takskyddet vid sotning för ett år sedan. Men vid en brandskyddsinspektion nyligen, genomfördes inte denna då takskyddet är otillräckligt.

– Vi skulle gärna vilja vara mer informativa och vi utarbetar nu en information som vi kan skicka ut, förklarar Lars-Göran Uddholm.

Lars Johansson är chef för Skorstensfejarna. Han förklarar att det är olika personal som utför sotning och som utför brandskyddskontroll. Den senare kontrollen kräver högre kompetens.

– Vi har haft informationsmöten med personalen där vi sagt att är det brister i takskyddet, så går vi inte upp. Men ibland väljer några att göra det lätt för sig och tar då en risk, säger Lars Johansson och fortsätter:

– Sedan kommer nästa kille som har lite högre kompetens och som dessutom ställer krav och måste då, enligt våra arbetsbeskrivningar, avstå från att gå upp på taket om taksäkerheten inte är ok. Men det är klart att det blir otydligt för kunderna, det är vi medvetna om, kommenterar Lars Johansson.

Annons

Kunderna hänvisas till en länk om godkänd taksäkerhet, men den är inte helt lätt att följa.

– Det finns många olika lösningar och det går inte att ge ett generellt svar för alla tak, man måste titta på varje enskilt fall. Men det går jättebra att ringa och fråga oss.

Annons

Många av läsarna och även vi på redaktionen har haft svårt att komma fram på er telefon.

– Vi har fyra medarbetare som svarar och om det inte har gått att komma fram, kan det ha rört sig om ett tekniskt problem. Men nu ska det fungera, säger Lars Johansson.

EWA LINNROS

Läs också