Skolbudgeten räcker inte enligt LR

Skolbudgeten räcker inte enligt LR

Lärarnas riksförbund (LR) anser att budgetförslaget för 2019 med inriktning för åren 2020 till 2021 inte går att förena med en god arbetsmiljö för personal som arbetar som lärare och studievägledare i kommunens skolor. I ett yttrande till kommunens tjänstemän samt politiker skriver de:

Annons

”Ekerö är en av Sveriges resurseffektivaste kommuner när det gäller barn- och utbildning. Eftersom kommunen växer och antal barn ökar mer än befolkningsprognosen anger, kommer uppräkningen av barn- och utbildningsnämndens budget inte att räcka till. För att kunna ge alla barn den lagstadgade hjälp de har rätt till utan att personalen blir utbränd behöver lärartätheten i Ekerö kommun öka. Barn- och utbildningsnämnden behöver mer resurser för att kunna fortsätta leverera utbildning av hög kvalité.”

Annons

Läs också