Skolinspektionen kritiserar

Skolinspektionen kritiserar

Kommunen får kritik från Skolinspektionen för att de inte har uppfyllt skollagens krav på att ge en elev med särskild begåvning tillräcklig stöd för att kunna nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Beslutet är historiskt och nu hoppas elevens mamma att det ska hjälpa andra barn med liknande förutsättningar.

Tidigare har MN skrivit om de problem som många barn med särskild begåvning upplever i skolan, genom att de många gånger blir understimulerade med bland annat stora psykiska besvär till följd. För första gången någonsin har nu Skolinspektionen kritiserat en kommun för att de inte gjort tillräckligt när det gäller att ge stimulans till en särskilt begåvad elev.

Anmälan gäller en elev vid Stenhamraskolan och Uppgårdsskolan och i beslutet hänvisas till de stycken i skollagstexten som handlar om att alla elever ska ha rätt att få stöd och stimulans för att kunna utvecklas så långt som möjligt. Främst får kommunen kritik för brister i kartläggningen av hur elevens behov av särskilt stöd ser ut och i arbetet med åtgärdsprogram.

Annons

I beslutet redogör man även för att det finns risk för att särskilt begåvade elever som inte får lämplig undervisning och stöd, blir understimulerade eller hamnar i utanförskap samt även riskerar att bli ”hemmasittare”.

Annie Karlsson är mamma till eleven och är glad över det efterlängtade beslutet.

– Det är fantastiskt skönt att få bekräftelse på att skollagen omfattar även vårt barn. Men det allra viktigaste är inte att man bara åtgärdar bristerna runt vårt barn, utan att beslutet får stor betydelse även för alla andra särskilt begåvade elever, säger hon och fortsätter:

– Det finns åtminstone ett tiotal barn i Ekerö kommun som befinner sig i samma situation. Det är inte alla av dem som har föräldrar som orkar eller av olika anledningar kan arbeta för deras rätt på det sätt som vi gör.

Annons

Johannes Pålsson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen tar åt sig av Skolinspektionens kritik och menar att man kommer vidta åtgärder för att möta upp kraven.

– Skollagen är tydlig med att det kan behövas ökad acceleration och fördjupning för elever med särskild begåvning. Men det räcker inte med att lärarna gör rätt pedagogiska insatser, utan det behöver göras organisatoriska förändringar också, som till exempel att man kan läsa vissa ämnen mot andra årskurser än den man egentligen går i, slår han fast.

Han tillstår också att det finns brister i kommunens skolor när det kommer till kapaciteten kring att ta hand om elever som har behov av anpassad undervisning.

– Vi behöver bli bättre när det kommer till alla särskilda behov. Vi kommer nog aldrig bli helt klara, men arbetar hela tiden för att bli vassare.

Nu arbetar förvaltningen med att ta fram det åtgärdsprogram som Skolinspektionen har begärt in till senast den 22 april.

– Vi arbetare för att åtgärda det som krävs och dessutom jobbar delar av organisationen med att ta fram en särskild utbildningsinsats. Den kommer förhoppningsvis genomföras i höst, för att öka kompetensen på det här området.

Annie Karlsson väntar nu på att få återkoppling från skolan eller kommunen kring hur just hennes barns behov ska tillgodoses.

– Vi har några änglar runt vårt barn i skolan, som gör allt de kan, men det kan inte bygga på enskilda individer att det ska fungera utan det måste finnas stöd i organisationen, säger Annie Karlsson.

LO BÄCKLINDER

Läs också