Skolprojekt ska minska psykisk ohälsa

Skolprojekt ska minska psykisk ohälsa

Under hösten och våren får sjunde- och åttondeklassarna i tre av kommunens högstadieskolor ta del av en utbildning som ska förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar. Tidigare studier av metoden visar en nedgång i antalet självmordsförsök med 50 procent.

Med start i november nådde det omfattande forsknings- och utbildningsprogrammet YAM (Youth Aware of Mental Health) flera av Ekerös skolor. Projektet genomförs bland tusentals ungdomar mellan 14 och 16 år i Stockholms län och på Ekerö är det Träkvista skola, Uppgårdsskolan och Tappströmsskolan som har tackat ja till att delta.

– När vi fick frågan om vi ville vara med fanns det ingen tvekan. Det ligger helt rätt i tiden med tanke på den stora utmaning som vi har med stigande siffror kring ungdomars psykiska ohälsa, säger Fredrik Jarny, rektor på Tappströmsskolan.

Annons

Tidigare studier bland 10 000 elever i tio EU-länder har visat att antalet nya självmordsförsök minskat med 50 procent efter genomfört YAM-program och förhoppningen är att utbildningen nu ska bli permanent för alla skolor i Stockholms län.

Innan utbildningen påbörjas genomförs en enkät som ska fånga upp hur eleverna mår.

– Bland alla de tusentals enkäter vi genomfört hittills har ett par hundra elever visat sig må dåligt. Dessa identifierar vi och kontaktar för att säkerställa att de får hjälp. Det vi sett hittills är att i stort sett alla redan har fått hjälp genom skolan och det är positivt med tanke på att man ofta säger att skolan missar de elever som mår dåligt, berättar Eva Lundin, projektsamordnare för YAM vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa vid Karolinska institutet.

Bortsett från avidentifieringen av de elever som säger sig må dåligt, är hela studien anonym och ingen skolpersonal finns med under utbildningstillfällena som äger rum under fem lektionstimmar utspritt över tre tillfällen. Eleverna får på olika sätt arbeta aktivt med utbildningsmaterial samt genomföra rollspelsövningar med tränade övningsledare, för att lära sig hantera stress, kriser och vad man gör när man själv eller en kompis blir deprimerad eller får självmordstankar..

– Innehållet i YAM ingår i skolans läroplan och vi hjälper skolorna att genomföra de här momenten, varav många kan vara svåra att prata om annars. Det vi går igenom i utbildningen ingår i ämnena samhällskunskap, idrott och hälsa, biologi samt hem- och konsumentkunskap, säger Eva Lundin.

Hon berättar att de trots att studien fortfarande pågår, redan kan se signaler om att insatsen har positiva effekter.

– Det viktigaste med den här utbildningen är att ungdomarna får verktyg att både ta hand om sig själva och sitt mående samt att kunna hjälpa sina kompisar om det är någon som mår dåligt.

LO BÄCKLINDER

Fakta:
YAM-programmets huvudområden:
Vad är psykisk hälsa?
Självhjälpsråd
Stress och kriser
Depressioner och självmordstankar
Att hjälpa en kompis som har det svårt
Vem kan jag be om råd?

Läs också