Småstad eller ej?

Småstad eller ej?

”Från landsbygd till småstad” – det är alliansens mål med kommunens utveckling. Men många kommuninvånare höjer sina röster inför detaljplaner med höga hus och för tät bebyggelse. MN tog en promenad med kommunstyrelsens ordförande i området vid Wrangels väg och Clas Horns väg för att höra hans åsikt om nybyggnationen här.

Det byggs för fullt vid Wrangels väg och Clas Horns väg. De äldre hyreshusen omges nu av flera nya byggnader som tornar upp sig tätt intill den befintliga bebyggelsen.

– Vi har förlorat den sol vi hade på vår uteplats, säger en av de boende.

– De nya husen ligger så nära att de som flyttar in där kommer att sitta i våra knän, säger en annan.

Annons

Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsen ordförande, talar ofta om utvecklingen från landsbygd till småstad. Vi tog en promenad med honom i området och frågade om han tyckte att detta har en småstadskaraktär.

– Vi går från en glesare bygd till en tätare och det är klart att det påverkar dem som bor här. Nu ser det också ut som en byggarbetsplats så nu är det som värst. Men jag tror att när det är färdigbyggt, så kommer tätheten också kunna öka trivseln. Den tidigare strukturen med stora skogspartier ökar inte till tryggheten. Det är det som är skillnaden mellan landsortskänslan till en småstadskaraktär med lite tätare bebyggelse, säger Adam Reuterskiöld.

– Jag tror att när gångvägar och parkstråk blir klara och det blir lite mer liv och rörelse, kan det också addera till trivseln. Men jag har full förståelse och sympati med dem som bor här nu under ombyggnationerna, fortsätter Adam Reuterskiöld.

De som bor i de äldre husen tycker att de hade en småstadskänsla. Nu upplever de att det blir något helt annat.

– Det är klart att det blir stora förändringar, men om man ser sig omkring så finns strukturen kvar men det är mer hus. Någonstans måste vi ha det tätt också. Det här är den stora balansen för oss politiker. Det är klart att ingen vill ha förändring i närmiljön, men vi som politiker måste ta ansvar för alla, det vill säga inte bara för de som bor här utan också för dem som vill flytta hit. Vi har en lång bostadskö och de måste också ta vägen någonstans. Därför tror vi på att göra det lite tätare i de centralnära områdena, säger Adam Reuterskiöld.

Det planeras också en förtätning av Träkvista torg, något som redan väckt många protester från boende i det området. De vill att torget ska utvecklas, men inte på det vis som detaljplaneförslaget har visat. Man vill inte ha för tät bebyggelse och framförallt inte höga hus.

– Vi tar åsikterna på fullaste allvar, men sedan är det alltid ”bygg gärna men inte här”. Jag har full förståelse för det, men det måste också finnas förståelse för dem som inte har bostäder, kommenterar Adam Reuterskiöld.

Detaljplaneprocessen för Träkvista torg är långt ifrån klar. De yttranden som kom in under samrådet sammanställs nu i en så kallad samrådsredogörelse. Därefter görs eventuella utredningar och ändringar till följd av yttrandena. Nästa steg i processen är granskning.

Många definierar småstad som lägre hus och inte höghus. Vad säger du om det?

– Vi har nog utrymme för lägre bebyggelse i kommunen också. Men för att kunna bygga både ekonomiskt, miljömässigt och även få till många bostäder, då kan man inte bygga tvåvåningshus. Men det som vi bygger på Adelsö till exempel, det är mycket lägre byggnader och anpassat till miljön där, svarar Adam Reuterskiöld.

Han tror också att kommunen delvis kommer att gå från vägar och skogsdungar till gator och kvartersindelningar, medan man behåller skogsdungar och landsbygdskaraktären längre ut i kommunen.

Vi närmar oss de högre husen mellan Ekerövägen och Clas Horns väg. De boende intill som MN träffat är inte glada över dem.

– Vi försöker naturligtvis att göra det på ett så bra sätt som möjligt. Jag tror att förtätningen kan upplevas som väldigt påträngande nu, men efter ett tag tror jag att man kommer att uppleva större trygghet och att det skapar en gemenskap på ett annat sätt.

Skulle du själv kunna tänka dig att bo här?

– Absolut. Jag tycker det är jättefint, speciellt när man gick ner gatan uppifrån Wrangels väg och ned mot Clas Horns väg. Det blir som trevliga gångstråk. Jag tror att det blir jättefint.

EWA LINNROS

Läs också