Solning på gym trots förbud

Solning på gym trots förbud

Från 1 september 2018 är det inte tillåtet att låta personer under 18 år sola i kosmetiskt solarium. Trots detta har flera ungdomar under 18 år kunnat sola i Alwaysde framförallt arbetsmiljö.

Gymmet är obemannat och för ett sådant gym skriver Strålskyddslagen att ”det system som används måste vara av sådan art att en person över 18 år inte kan förmedla koder eller liknande till minderåriga” samt att olika tekniska system kan säkerställa att bestämmelserna om åldersgräns uppfylls. Enligt Strålskyddmyndigheten har kommunen tillsynsansvar.

– Vi har besökt verksamheten under hösten 2018 och bland annat haft en dialog med dem om  detta. Vi bedömde utifrån deras beskrivning att de hade ett system för att säkerställa att åldersgränsen upprätthölls. Vi kommer kontakta dem med anledning av de nya uppgifterna, berättar Kaspar Fritz, miljö- och hälsoskyddschef på kommunen.

MN har sökt ansvariga för gymmet men utan framgång.

Strålskyddmyndigheten avråder generellt från att sola solarium och i synnerhet barn och ungdomar under 18 år, personer med känslig hud samt den som har många eller stora födelsemärken.

EWA LINNROS

Läs också