Stor satsning på trygghet

Stor satsning på trygghet

För ett par veckor sedan drabbade två stora ungdomsgäng samman i slagsmål i Träkvistaområdet. Föräldravandrare på plats gjorde stora insatser och visade ännu en gång hur viktigt det är att det finns vuxna på de platser dit ungdomar söker sig.

I kommunens budget för året finns två miljoner kronor avsatta för trygghetsskapande arbete. En del i detta är en nytillsatt projekttjänst som ska utreda hur man kan öka tryggheten hos ungdomarna i kommunen.

– I en stor undersökning lät man ungdomarna peka ut trygga och otrygga platser i kommunen på en karta och den har man utgått ifrån när man nu satsar på att öka känslan av trygghet, berättar Maria Hjalmarsson som nyligen tillträtt på tjänsten som trygghetsutredare under ett år.

 ANNONS

Hon har stor erfarenhet av att arbeta med ungdomar. Fritidsledare, polis, fältassistent – under större delen av sitt yrkesverksamma liv har hon på ett eller annat sätt arbetat förebyggande. Det hon inte vet om läget kring kommunens yngre medborgare är troligtvis inte värt att veta.

– Vi vet att ungdomar känner sig trygga där det finns vuxna, därför är en stor del av mitt uppdrag att få ordning och struktur på föräldravandringarna som det har varit väldigt varierande intresse för under senare år. Det är känt att det finns en stor öppen droghandel på Mälaröarna och att det är mycket problem bland våra ungdomar och vi måste ta vårt ansvar som vuxna.

Under sin första tid på tjänsten har hon besökt alla föräldramöten på högstadierna och berättat om vikten av att föräldrarna ger sig ut och vandrar. Något som gett omedelbart resultat.

– Både på Ekerö och i Stenhamra har det kommit uppåt ett tiotal föräldrar varje gång den här terminen. De flesta tycker att det känns väldigt meningsfullt.

Och de föräldrar som var på plats när mellan tjugo och trettio personer samlades i Träkvista för att göra upp, utrustade med tillhyggen och knogjärn, om vad som misstänks vara en penningskuld, fick verkligen chansen att göra skillnad.

– De gjorde ett enormt jobb genom att dämpa oron och kalla på hjälp och flera av dem sa i efterhand att de gärna ville vandra flera gånger eftersom de kände att de gjorde en viktig insats.

I kommunens trygghetssatsning ingår förutom att få bättre struktur på föräldravandringarna, även att se över tekniska lösningar på platser där otryggheten är stor. Det kan till exempel gälla att öka belysningen i tunnlar, eller ta bort buskage som skapar mörka, otäcka passager.

Maria Hjalmarsson har även fått i uppdrag att undersöka möjligheten att starta så kallad ”polarverksamhet” på Mälaröarna, vilket finns sedan länge i bland annat Värmdö kommun. Det innebär att ungdomar i övre tonåren anlitas av kommunen att under handledning finnas ute på platser där ungdomar rör sig, för att förebygga problem och skapa trygghet.
Dessutom går en del av de satsade pengarna till att utöka fältassistentverksamheten med ytterligare två halvtidstjänster för att täcka upp fler helger och kvällar än man gjort tidigare.

LO BÄCKLINDER

Läs också