Stor ungdomsflytt ur kommun

Stor ungdomsflytt ur kommun

Mer än var tredje ungdom flyttar från kommunen, det visar en granskning från tidningen Dagens samhälle.

Granskningen som gjorts av Dagens samhälle visar att mer än var fjärde invånare mellan 20 år och 24 år i 44 av landets kommuner, har flyttat de senaste fem åren. Ekerö kommun ligger i botten av listan och visar att var tredje ungdom har lämnat kommunen.

– Att ungdomar flyttar ut tycker jag inte är dåligt. Jag tycker att de ska ut och se sig om och få andra infallsvinklar och plugga eller jobba på annan ort. Jag tror att samhället i grunden gynnas av det för sedan kommer de tillbaka med nya erfarenheter och då utvecklar man samhället, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Hade vi inte fått en återflyttning, då hade jag varit orolig. Men det problemet har vi inte. Vi har en väldigt växande befolkning, förklarar Adam Reuterskiöld.

Oppositionsrådet Hanna Svensson är dock inte helt enig med honom.

– Socialdemokraterna förstår att många unga flyttar från Ekerö kommun, det finns alltför ont om bostäder för att våra unga ska ha möjlighet att flytta hemifrån i kommunen. Vi vill att fler ska kunna välja att bo kvar i Ekerö kommun, då behöver det byggas fler mindre bostäder, företrädelsevis hyresrätter i kollektivtrafiknära områden. Fler unga i kommunen skulle även bidra till ett stärkt föreningsliv då klubbarna nu tappar många duktiga utövare när de slutar gymnasiet, säger Hanna Svensson.

För de ungdomar som vill ha en lägenhet i kommunen, är det inte lätt. Ekerö Bostäder har 821 hyreslägenheter och radhus. Men kön till en hyresrätt är lång, i skrivandets stund är det 7 606 sökande registrerade i Ekerö bostäders bostadskö.

– Vi har en stor utvecklingsfas för kommunen och kommer att bygga rätt mycket i och med att befolkningen ökar. Men ibland stämmer inte prognoser och då kommer man efter, kommenterar Adam Reuterskiöld och förklarar:

– För tio år sedan gjorde SCB en uppskattning av när Sverige skulle ha tio miljoner invånare, det skulle vara 2029. Men vi är redan i år tio miljoner invånare. Tittar man då på vår kommun och tio år tillbaka, då hade vi en plan. Om det då tar åtta till tio år att göra en detaljplan, då är det klart att det är väldigt svårt att hinna ikapp, säger Adam Reuterskiöld.

EWA LINNROS

Läs också