Stor variation på frågorna i radion

Stor variation på frågorna i radion

Här kommer några av de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens informationschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

När kommer sjöräddningsstationen byggas i Jungfrusund och när ska allt annat vara klart vid färjan?

– När det gäller sjöräddningsstationen pågår bygglovshanteringen. Prognosen är att man ska ta beslut om startbesked  inom kort. När det gäller ”allt annat”, rör det sig om ganska mycket. Men i dagsläget har jag  inte fått svar om någon exakt tidsangivelse för när allt är klart.

Varför luktar det gödsel när man är på återvinningsstationen i Skå?

– En bit in på området finns en så kallas slamplatta som används av reningsverket för rening av avloppslam.

Kan kommunen göra något åt alla skrotbilar?

– Det är många som hör av sig till kommunen om skrotbilar, men det är inte bara att ta ett beslut om att skicka dit en bärgare, ej heller för polisen. Man måste ta reda på vem som äger bilen och få tillstånd att flytta bilen, sedan måste man även få tillstånd från markägaren om man ska göra någonting. Men man bör också titta på miljöaspekten och jag ska kontrollera med miljökontoret om möjligheten att ta bort skrotbilar.

Vi konsumenter uppmanas att köpa svenskt kött och svensk mjölk, både för hälsa och miljö. En större påverkan har så klart det som kommunen köper in till sina verksamheter. Därför hoppas jag verkligen att Ekerö kommun bara köper svensk mjölk och svenskt kött.

– 20 procent av det kommunen köper in är ekologiska produkter. All fisk är också så kallat MSC-märkt, det vill säga att den är hållbart odlad. Som svar på frågan, köper man mest svenska produkter.            

Kommunikationen till vår kommun är ju en ständigt aktuell fråga. Jag undrar om det någon gång funnits planer på att dra ut Nockebybanan till oss? Tänk vilket lyft med spårbunden trafik hit, och kopplar vi sedan ihop den med tvärbanan har vi löst transporten för många som skulle slippa åka bil.

– Det har funnits planer till och från. Bland annat kring 50-talet, då det även fanns planer att lägga flygplatsen som finns vid Arlanda i Skå istället, då diskuterade man tunnelbaneutdragning till Mälaröarna. Frågan att dra ut Nockebybanan har varit uppe, men det har fallit på problematiken var den skulle dras i så fall. Sedan är också kostnaden för att dra spårbunden trafik oerhört stor. Nu satsar man på vägarna istället och vi får ett fjärde körfält som kommer att vara klart om cirka tre år och det möjliggör kollektivtrafikfält i båda riktningarna.                 

EWA LINNROS

Läs också