Stora satsningar på elnätet

Stora satsningar på elnätet

Det stora antalet strömavbrott som drabbat Mälaröarna har väckt både irritation och frågor hos många. Representanter för elleverantören Ellevio kom därför till Ekerö centrum för att möta kunderna.

Ellevio har haft en hel del problem med strömavbrott under det senaste halvåret, framförallt under maj och juni. Många kunder har efterfrågat mer information och den 18 oktober fanns därför områdes- och kundansvariga på plats i Ekerö centrum för att förhoppningsvis reda ut en del av frågorna.

– Varför det varit så många strömavbrott går inte att svara på enkelt för det är en mängd olika orsaker. Det finns ingen röd tråd på det som varit, det är allt från träd, avgrävda kablar, djur och diverse andra fel, berättar Anders Sjögren, områdesansvarig på Ellevio.

En annan bidragande faktor är att det byggs mycket i kommunen.

– När det byggs mycket skapar det alltid en extra störning. Det finns också många privata markägare i kommunen vilket kan innebära att vi behöver förhandla med dem, säger Roger Lundqvist, storkundsansvarig på Ellevio.

Det pågår stora investeringar i hela Stockholms län och Ekerö kommun är ett prioriterat område.

– Just på grund av alla strömavbrotten härute, har vi tidigarelagt några åtgärder som vi brukar sätta in under vissa intervaller.Vi har satt in extraresurser för att se över vårt nät och vad vi kan åtgärda snabbare. Men det finns ingen tidplan, det är en pågående process, förklarar Suleiman Said, kundansvarig på Ellevio.

Reaktioner har kommit om att eltaxan höjs men felen blir fler.

– Taxan påverkas av de stora investeringar som görs, men tack vare dessa kommer felen att bli färre, säger Roger Lundqvist.

Investeringar kommer att göras under en långsiktig period och det som planeras är mycket stora åtgärder, några av dessa kommer inte att vara igång förrän framåt 2020.

– Sedan kommer de att pågå under många år, det vill säga om vi får pengar till investeringarna, säger  Anders Sjögren.

EWA LINNROS

Läs också