Stora skillnader mellan skolrankingar

Stora skillnader mellan skolrankingar

Ekerö kommun ligger på plats 8 i Sveriges kommuner och landstings  öppna jämförelse ”Bästa skolkommun”. Men bilden som ges av skolan i kommunen i artikeln ovan, är inte riktigt förenlig med en kommun som ligger i toppen när det gäller skolan.

– Betygspoängen man får är inte hundraprocentigt kompatibel med kunskapsnivån, förklarar Åsa Lindqvist Rodell, Lärarnas riksförbund.

Annons

På nationella prov förekommer det att en del skolor satt mycket högre betyg än vad de nationella proven visar. I kommun- och landstingsdatabasen Kolada kan man se att Ekerö kommuns lärare 2017 gav 43,9 procent av eleverna högre betyg än resultaten på nationella proven i matematik och 31,1 procent av eleverna fick högre betyg i svenska. Däremot fick eleverna lägre betyg i engelska, än vad nationella proven visade.

– Det här är inte något som bara sker i Ekerö kommun. Det har även visat sig i Pisa-resultaten (utbildningsstudie ”Program for International Student Assessment”, reds.anm.) där resultaten under en längre tid har sjunkit, medan betygsresultaten har gått upp, säger Åsa Lindqvist Rodell.

Vid den senaste mätningen hade resultaten blivit något bättre. Caroline Glantz pekar på statistiken för hur många elever i kommunen som klarar gymnasiet på tre år.

– Den statistiken är väldigt låg. Där ligger kommunen i den undre halvan när det gäller att klara gymnasiet på tre år. Därför kan man inte bara titta på poängen, man måste se till helheten. I Lärarförbundets ranking ingår många flera kriterier. Men den undersökningen tar man inte riktigt på allvar och ser det som lärarnas åsikter. Men alla siffror är tagna från Statistiska centralbyrån och det är ingen egen undersökning som man har gjort, säger Caroline Glantz.

I Lärarförbundets senaste ranking för bästa skolkommun ligger Ekerö kommun sammantaget på plats 89 av 290 kommuner. Rankingen är uppdelad i 13 kriterier. När det gäller andel elever som fullföljt gymnasieutbildningen inom tre år, ligger Ekerö kommun på plats 181 av 290 kommuner.

EWA LINNROS

Läs också