Storsatsning på alléer

Storsatsning på alléer

Runt om på Mälaröarna satsar Trafikverket på att rusta upp ett flertal alléer som ansluter till de allmänna vägarna. En av dem finns på Adelsö och där blir även en flera hundra år gammal stenmur restaurerad samtidigt.

Under några höstmånader jobbar utemiljöföretaget Green landscaping med att bygga upp ett par hundra meter stenmur på Adelsö. På vissa ställen har muren rasat helt och på andra är den i stort sett intakt. Jobbet är ett led i Trafikverkets satsning i kommunen på att rusta upp flera olika alléer. På Adelsö handlar arbetet om att återställa den allé som under ett par hundra år har tjänat som ståndsmässig entré till öns södra delar.

Annons

– Det har varit en lång process med att komma så här långt, bland annat genom att vi har haft diskussioner kring biotopskydd och annat med länsstyrelsen och fastighetsägaren. Vi har också gjort en besiktning av alla träd i allén och fått dispens att ta ned vissa, för att ersätta med nya, berättar Ove Eriksson, Trafikverket.

Allén kommer att få 28 nya träd och man har valt att plantera lönn istället för asp som lätt råkar ut för sjukdomar. I projektet ingår också att plantera träd även på den östra sidan av Adelsö ringväg, vilket det ursprungligen var.

Renoveringen av muren är ett tidsödande arbete som måste göras noggrant.

– Man lägger tillbaka den sten som har rasat och fyller hålrummen mellan de större stenarna med mindre sten. Vissa partier har klarat sig ganska bra, men andra har rasat helt och hållet, förklarar Ove Eriksson.

Det enda han vet om murens ursprung är att den förmodligen är mellan 100 och 150 år och att den troligtvis har hägnat in hagmarken en gång i tiden. Han tror att den kan ha byggts i liten skala till en början och sedan utökats allt eftersom.

Förhoppningen är att den första etappen av allén på Adelsö ska bli färdig under hösten, men allt beror på hur vädret artar sig.

LO BÄCKLINDER

 

Fakta Trafikverkets satsning

Trafikverkets arbete med att rusta upp alléer i kommunen finansieras genom ett riktat kultur- och miljöpaket för Mälaröarna.

Kostnaden för året räknas bli 3,3 miljoner kronor.

I satsningen ingår bland annat att Trafikverket under 2018 arbetar med:

• Murarbete, besiktning, beskärning och återplantering av träd utmed Adelsö ringväg

• Renovering och dikning vid fruktallén Asknäs gård

•Trädsäkring, beskärning och återplantering av träd vid Lovö kyrkallé, Svartsjöanstalten, Kaggeholm och Rörby.

Läs också