Största infrastrukturprojektet  någonsin i Sverige tar form

Största infrastrukturprojektet någonsin i Sverige tar form

Förbifart Stockholm är norra Europas största pågående tunnelprojekt och det känns tydligt en stolthet och entusiasmen bland de inblandade i projektet.

Det är en fascinerande upplevelse att vandra in i arbetstunneln på norra Lovön, som vid tillfället då MN är på besök, har nått 240 meter in i berget. Att det är ett gigantiskt projekt blir tydligt när vi får höra om alla delar.

– Logistiken är det svåraste, berättar Kurt Urtel, samordnande byggledare. Men han liksom de andra som visar oss  platsen, förmedlar också en stor entusiasmen över att få vara med om detta enorma projekt.

– Det är Sveriges största infrastrukturprojekt någonsin med en prislapp på cirka 30 miljarder kronor. Det kan tyckas vara mycket pengar men nyttan blir enligt de samhällsekonomiska kalkylerna ännu större genom snabbare resor och transporter i regionen, berättar Anders Cronqvist, delprojektskommunikatör på Trafikverket.

Projektet består av sju delprojekt. Ett övergripande projekt där alla installationer gås igenom av skyltning, dumpning av vatten, övervakning med mera, tre projekt är trafikplatserna på Lovön som ska ansluta till tunnlarna, anslutningen till E4 vid Sollentuna och anslutningen vid Kungens kurva och ytterligare tre är tunnelprojekt. Här ligger Lovö i mitten, de andra två är Sättra i söder och Vinsta i norr. Tunnelsprängningarna görs från de tre platserna och möts upp. 

– Enligt den tidplan vi har fått från vår italienska entreprenör, kommer den norra delen att möta Lovödelen runt 2019/2020 och förmodligen sker det ungefär samtidigt för den södra delen, berättar Kurt Urtel, samordnande byggledare.

Inför tunnelarbetet har Trafikverket gjort en förberedande geologisk undersökning.

– Utifrån denna har vi sedan gjort en bedömning av vad vi kan träffa på under arbetets gång. Tunnlarna förstärks också med bultar som fungerar som ett slags armeringsjärn och därefter täcks berget med betong, förklarar projektledare Ulrika Hamberg.

När Förbifart Stockholm byggs måste krossat berg från bergtunnlarna tas omhand på ett effektivt och miljöanpassat sätt. För att inte belasta vägnätet med alltför många tunga transporter, har tre tillfälliga hamnar att anlagts, en vid Sättra varv och två på Lovö. Därifrån kommer cirka hälften av alla bergmassor att transporteras bort med pråmar till tillfälliga mottagningsplatser. Tunnelarbetet har tagit ordentlig fart. Den tunnel vi besöker är däremot inte själva biltunneln för den kommande förbifarten utan detta är en arbetstunnel, som ska in i berget cirka 850 meter. Det beräknas vara klart till sommaren 2018. Därefter är man framme för att börja sprängning av biltunneln som kommer att ligga på mellan 50 till 60 meter ner.

När väl de tre tunnelprojekten möts och tunnlarna är öppna hela vägen, återstår en hel del arbeten. 

– Vi har markarbeten, vi ska lägga VA-ledningar, förbereda vägarna och sedan är det en väldigt massa betongjobb därnere. Vi ska ha utrymningsvägar var hundrade meter i huvudtunnlar och var hundrafemtionde meter i på- och avfartstunnlar. Allt det arbetet pågår till cirka 2023, men tunneln öppnas för trafik först 2026.

– Det kan tyckas märkligt att det dröjer ytterligare tre år efter 2023 före tunneln kan tas i bruk, men det återstår mycket arbete med bland annat trafikskyltar, belysning, ventilation, övervakning och trafikstyrning. Vägbanor och väggar ska byggas och tekniska system ska installeras och testas, säger Kurt Urtel. 

EWA LINNROS

Läs också