Tamsons tar gärna emot synpunkter

Tamsons tar gärna emot synpunkter

För ett par år sedan drogs flera bussturer in på Mälaröarna, nu fylls det sakta på med ökade turer igen. Men nu när arbetet med förbifarten är igång och snart också breddningen av väg 261, behövs ännu fler turer. Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd, kom till MN:s radioprogram för att prata kollektivtrafik.

– Vi kommer att behöva göra smarta och rätt satsningar på kollektivtrafiklösningar för att kunna avlasta både under byggtiden, men också med sikte på att ha ett bra kollektivtrafikerbjudande när både Förbifart Stockholm och väg 261 är på plats i sina nya former, sa Kristoffer Tamsons.

2015 drogs flera turer in och några linjer försvann helt på Mälaröarna, detta som en följd av det stora underskott som SL hade.

– När vi nu summerar det här året kommer vi att kunna visa på ett av de starkare resultaten i modern tid för SL, berättade Kristoffer Tamsons.

Överskottet som är på en halv miljard kronor, beror delvis på höjda biljettpriser men också på att det är fler resenärer än tidigare och även färre tjuvåkningar.

– Det här är inte ett överskott som vi ska lägga på hög utan det ska gå tillbaka till resenärerna.

På Mälaröarna fick sju busslinjer utökad trafik förra året, i år har linjerna 309, 311, 312 och 315 fått flera turer, men behovet är större än så.

– Det är vi väl medvetna om och det här är ju en del av Stockholm som växer. Vi vet också att det finns ett behov av ökad kollektivtrafik för att det ska bli bättre framkomlighet på vägarna och för att vi ska få ännu fler att resa kollektivt på Mälaröarna, kommenterade Kristoffer Tamsons.

Pendelbåten är en viktig del när det gäller kollektivtrafiken och förhoppningen är att även den ska få utökade turer. Här pågår fortfarande samtal mellan SL och Trafikverket angående en medfinansiering av pendelbåten för att få utökad trafik.

– Jag hoppas på att vi kan få någon form av besked under första kvartalet 2019 om hur det blir med Trafikverkets medverkan. Vi tycker att de ska vara med och bekosta en del, de är ju skyldiga att hjälpa till med ersättningstrafik när de stänger av körfält med mera. Men om det inte blir en samverkan med dem, får vi ställa oss frågan hur vi kan backa upp det ansvar som Trafikverket då inte är beredda att ta, sa Kristoffer Tamsons.

Synpunkterna om kollektivtrafiken är många från mälaröborna och Kristoffer Tamsons tar gärna del av dessa.

– Jag får ju inte gå in och styra och ställa över enskilda tidtabeller och busslinjer. Men man får jättegärna höra av sig med tankar och önskemål till mig och mina medarbetare. Då ser vi till att detta kommer till de trafikplanerare som sitter och försöker att få ihop detta enorma pussel som det är. Vi har över 500 busslinjer i länet som varje år ska få tidtabeller till det bättre. Vi behöver en dialog med resenärerna och gärna med mälaröborna, sa Kristoffer Tamsons.

Han berättade att man kommer att göra nya satsningar steg för steg för att samtidigt hålla koll på ekonomin. Han kunde också berätta att det i hela Stockholms län nu endast finns en buss kvar som inte har förnyelsebart bränsle. När denna byts ut, förmodligen till sommaren, blir Stockholm den första storstadsregionen i världen som har landstrafik som till 100 procent drivs av förnyelsebara bränslen.

Hör radiointervjun med Kristoffer Tamsons här:

EWA LINNROS

Läs också