Tennisklubb firar 100 år

Tennisklubb firar 100 år

Sommaren 1917 invigdes Drottningholms tennisbanor och än idag, 100 år senare, är banorna flitigt använda.

Herr ryttmästaren Axel Wallenberg var mannen som bistod så att en ”lawntennisplan” kunde anläggas i Drottningholmsparken, precis intill den stora teaterparkeringen. Här låg tidigare Drottningholms sista ridhus, som revs 1910.

Ett tillstånd krävdes  från slottet för att anlägga denna plan, men det lär inte ha varit ett problem. Kung Gustav V, även kallad tenniskungen, gav sitt medgivande och även bidrag till planen och man kan tänka sig att kungen var positiv till en tennisplan, ett stenkast från bostaden på Drottningholms slott.

Idag är det två grusbanor, men från start var de säkerligen gräsunderlag och klubben döptes från start till Drottningholms lawntennisklubb.

I ett tackbrev till ryttmästaren Axel Wallenberg, kan man läsa följande:

”Drottningholms ungdom ber att få till eder frambära sin tacksamhet för det stora nöje ni berett oss genom att inrätta och upplåta den utmärkta lawn-tennisbanan, där vi haft tillfälle att på bästa sätt öva denna roliga och vackra sport. För oss alla som fått deltaga i spelet, har sommaren 1917 blivit en tid av gagn och glädje, som vi länge skola minnas. Med vördnad och tacksamhet”. Härefter följer en rad underskrifter från Drottningholmsungdomar.

Strikta ordningsregler sattes upp för banorna.

”En var spelande bemöda sig om, att planerna städse befinna sig i ett vårdat skick samt att ingen åverkan göres å desamma.

Det är förbjudet att beträda planerna i skor med klackar.

Under samt omedelbart efter häftigare regn få banorna icke begagnas.

Planerna äro öppna för spel i regel från klocka 8 förmiddagar till skymningens inbrott, dock ej söndagar och helgdagar under Gudstjänsttid.”

Årsavgiften för medlemmarna var 2 kronor per år och en spelavgift togs ut för varje spelande på 5 kronor för hel säsong och för halv säsong, 3 kronor. På den tiden ingick också bollar i banhyran. ”Bollar skola efter slutat spel inräknas av de spelande och inläggas i därför avsedda lådor”.

På banorna spelade några av tennissveriges framstående spelare såsom Pontus Qvarström och hans maka Ingeborg och säkerligen spelade Gustav V på dessa banor också. Ingeborg Qvarnström, som var syster till ryttmästare Axel Wallenberg, satt också i lawntennisklubbens första styrelse.

I många år har Drottningholms tennisklubb, som den heter idag, hållit i skötseln av banorna med ideella krafter inom klubben.

– Vi ville vi höja standarden och gjorde en stor omläggning av banorna och tog hit Svedborgs som arbetar profesionellt med tennisbanor. Nu har vi också proffs som gör iordning banorna på våren, berättar klubbens kassör Alexander Lind af Hagaby.

Idag har tennisklubben 250 medlemmar, varav 150 är aktiva.

– Man kan vara passiv medlem och det är många som är det för att stödja verksamheten. Klubben marknadsför sig inte, den har en bra kassa och vi ser inget behov egentligen att växa så mycket mer. Medlemmarna uppskattar att det är lätt att få tider. Som det står i stadgarna ska banorna vara till för Drottningholms ungdom och vi ser det lite mera som lokalt för Lovön och runt omkring. Sedan säger vi naturligtvis inte nej till personer från andra platser, säger Alexander Lind af Hagaby.

EWA LINNROS

Läs också