Tillstånd för nya Tappströmsbron klara

Tillstånd för nya Tappströmsbron klara

Mark- och miljödomstolen har nu gett tillstånd för vattenverksamhet i samband med att Trafikverket bygger den nya Tappströmsbron och river den befintliga.

Byggnationen av den nya bron ingår i Trafikverkets ombyggnad av Väg 261 mellan Tappström och Nockeby. i projektet ingår breddning av vägen med ytterligare ett körfält som ska användas för kollektivtrafik under rusningstid.

Annons

Nockebybron och Drottningholmsbron breddas en halv meter på vardera sidan, Lindö tunnel får ett till tunnelrör för trafiken mot Ekerö och Tappströmsbron ersätts med en ny, öppningsbar bro. Exakt när byggnationen startar är inte klart ännu, men nu när alla tillstånd är klara kan man gå ut och upphandla entreprenörer.

Under byggtiden för bron, kommer den befintliga bron vara öppen för att trafiken ska påverkas i minsta möjliga mån. Bygget på väg 261 mellan de nya trafikplatserna Edeby och Tillflykten kommer att märkas av successivt från och med hösten 2018. Byggtiden för Ekerövägen beräknas till omkring tre år.

EWA LINNROS

Läs också