Trafik-, lokal- och motionsspårsfrågor

Trafik-, lokal- och motionsspårsfrågor

Här kommer de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens informationschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”

En fin rondell har det blivit bredvid de stora husen som byggs invid Ekerövägen. Den kan nog behövas den dagen husen är klara. Men mer akut är det i korsningen från Ekerö centrum precis innan. Varje eftermiddag i rusningstrafik  kommer man knappt ut från centrum eftersom allt stannar upp vid den korsningen. Köerna på Bryggarvägen når ibland ända bort till Gustavslund.

– Man är mycket medveten om detta i kommunhuset. Jag har kollegor som med stor framgång har drivit dessa frågor tillsammans med Trafikverket. Det arbetet har varit lyckosamt genom att man har fått in det i Trafikverkets vägplan. Det betyder att det är Trafikverket som kommer att göra iordning detta, även om det inte är i närtid. Men det är planerat en rondell här och även angörning för bussar, i samband med att den nya Tappströmsbron byggs. Det kommer att ske under några år. Den detaljplanen har vunnit laga kraft.

Då det byggs ett nytt ålderdomshem i Stenhamra,  har vi i Kungsbergaområdet hört rykten om att det nuvarande ålderdomshemmet ska göras om till flyktingförläggning.

Det ska inte bli en flyktingförläggning för det har inte vi i kommunen. Däremot har man övervägt om man kan bygga om delar av Färingsöhemmet till bostäder för nyanlända familjer. Det vanligaste är att vi tar emot familjer och någonstans ska de bo. Den andra delen av byggnaden planeras för någon av våra egna verksamheter och jag tror att de blir hemtjänsten som kommer att dela lokalerna med nyanlända familjer. Det pågår planering nu, därför återkommer jag när vi vet mer. Men det rör sig absolut inte om en flyktingförläggning.

Vad händer i Stenhamraskogen? Har sett att man avverkar runt motionsspåret utöver vad man kan anse direkt nödvändigt för att spåret ska växa igen.

– När det gäller motionsspåret och beläggningen på detta, är det ett jobb som sker kontinuerligt och det behöver förbättras. Då lägger man olika typ av lager för att stärka vägkroppen. Man drar också en ny ridled och då sker detta där ridleden och motionsspåret går parallellt.

Nu har man börjat fälla träd i området vid motionsspåret i Stenhamra. Har kommunen verkligen lov till denna avverkning som skett intill motionsspåret i Stenhamra?

– Spåret är breddat för att få till två spår. Det antal träd som har tagits ner klassas inte som olovlig avverkning. Det är dessutom delvis för att få bättre och säkrare ljus på spåret. Vid Klyvarstigen hjälper Skogssällskapet till att anmäla ifall kommunen gör avverkning. På Bonavas mark har kommunen fått tillstånd för att sätta upp belysning och göra ordning spåret.

Får man göra så nu när fåglarna har börjat häcka och rådjur och andra djur har ungar?

– Ja, man har kommit fram till, tillsammans med skogsentreprenören som är Skogssällskapet,  att de här åtgärdena var det som var det bästa för skogen och ekonomin och de boende i närområdet.

Under våren har träd och buskar gallrats som en skötselåtgärd. Kommunen har också tagit emot en namninsamling där boende vill se det skogsbryn som var planerat att genomföras för flera år sedan. Man har också fått in ett stort antal ärenden om riskträd. Men riset kommer att tas bort och gångstigen kommer att återställas. När det gäller djuren är också kommunens biolog inkopplad så att man vet hur man  ska gå tillväga.

Läs också