Trafikverket  häver kontrakt

Trafikverket häver kontrakt

Trafikverket har beslutat att häva kontraktet med LSAB (Lovön samverkan AB), den entreprenör som bygger tunneldelarna på Lovön. Grunden för hävning är kontraktsbrott avseende framförallt arbetsmiljö.

Den 11 mars meddelades entreprenören om hävning av kontraktet. Trafikverket anser att entreprenören brister i sitt arbetsmiljöarbete.

Annons

– Vårt uppdrag är att bygga bergtunnlarna i E4 Förbifart Stockholm enligt tidplanen, till rätt kostnad och till rätt kvalitet på ett sätt som innehåller kraven på en säker arbetsmiljö. En säker arbetsmiljö är den enskilt viktigaste frågan i projektet och efter att ha utvärderat entreprenörens arbetsmiljöarbete under en lång tid, har Trafikverket landat i detta beslut. Vi bedömer därför att en ny upphandling skapar bättre förutsättningar för leverans av det återstående arbetet, säger Johan Brantmark, projektchef för Förbifart Stockholm.

I dagsläget kan man inte säga vilka tids- och kostnadskonsekvenser detta kommer att få men målet är att fullfölja projektet på ett framgångsrikt vis med en annan leverantör och på det viset minimera tids- och kostnadspåverkan.

Annons

      

Läs också