Trafikverket svarade på frågor

Trafikverket svarade på frågor

Uppslutningen var stor när Trafikverket tillsammans med kommunen, bjöd in till utställning och information kring arbetet med förbifarten samt breddningen av Ekerövägen.

– Vi uppskattar att det var 180 till 200 personer som kom och ställde nyfikna frågor om allt möjligt. Vi fick flera nya prenumeranter till vårt nyhetsbrev och vi hoppas att vi lyckades att besvara de allra flesta frågorna, berättar Maja Svae, kommunikatör på Trafikverket.

När det gäller breddningen av Ekerövägen är det mittdelen av vägen som blir första etappen, det vill säga mellan Lindö tunnel till Kanton. Entreprenör har påbörjat markarbeten på båda sidor om Ekerövägen i höjd med Edeby. Nästa steg är att bygga en tillfällig cirkulationsplats på Ekerövägen mellan Edeby och Tillflykten. Cirkulationsplatsen byggs för att skapa en säker trafiksituation när byggtrafiken ska korsa Ekerövägen. Hastigheten kommer att sänkas i detta område. I nuläget innebär arbetena ingen påverkan på framkomligheten för fordonstrafik eller gång – och cykeltrafikanter.

När det är dags för etappen från Kanton till Nockeby, kommer ett av körfälten att stängas vilket troligtvis kommer att påverka trafiken kraftigt. MN har bjudit in Trafikverket, SL samt kommunalrådet till vårt radioprogram den 23 maj, för att ta reda på hur man ska underlätta för trafikanterna. Om du har en fråga till dem, maila den till oss.

EWA LINNROS

Läs också