Två lösningar på minoritetsstyre

Två lösningar på minoritetsstyre

Den 13 december är det dags för val av platserna i kommunens arbetsutskott, styrelser samt nämndplatser. Men det är inte bara de valen som ska göras, två förslag på hur platserna ska tillsättas läggs fram. Vilket det blir kommer att göra stor skillnad för utslaget.

I kommunen brukar man utgå från kommunstyrelsens sammansättning. Nu föreslår istället Ekeröalliansen att man ska utgå från kommunfullmäktiges sammansättning, vilket bland annat fråntar Mälarkoalitionen möjligheten till majoritet.

– Hade man gjort som tidigare och utgått från kommunstyrelsen sammansättning, hade Ekeröalliansen och Mälarökoalitioen fått lika många platser och den sista platsen hade lottats ut mellan någon av dessa. Men i och med att Ekeröalliansen istället vill räkna utifrån kommunfullmäktiges sammansättning, innebär det att de aktivt väljer att ge Sverigedemokraterna en plats och därmed vågmästarrollen på samtliga nivåer. Detta framför att Mälarökoalitionen kan få majoritet i något eller några arbetsutskott, i de fall den utlottade platsen tillfaller koalitionen, säger Hanna Svensson (S), oppositionsråd. 

Annons

Mälarkoalitionen föreslår att det ska vara jämnt antal platser i nämnder och styrelser, vilket ger den större minoriteten (Mälarökoalitionen) med hjälp av ordföranderösten, möjlighet att bilda majoritet.

– Vi i Mälarökoalitionen tror det är bättre för Ekerö än ett mycket svagt minoritetsstyre med stöd av Sverigedemokraterna, så som Ekeröalliansen ämnar styra tillsammans med, säger Hanna Svensson.

Varför har ni i Ekeröalliansen beslutat att räkna utifrån kommunfullmäktiges sammansättning?

– Vi väljer att ändra så lite som möjligt i nämnder och styrelser medan jag tror att vänsteroppositionen kommer att begära förändring i alla styrelser, nämnder och arbetsutskott, svarar Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande och tillägger:

– Vi väljer att skapa en politisk organisation som ger stabilitet och bästa förutsättningarna för en borgerlig politik, till skillnad från oppositionen som väljer att göra stora ingrepp och även flera förslag till utvidgning av den politiska organisationen vilket vissa partier i oppositionen gått till val på att inte göra.

Du har tidigare sagt att ni har svårt att tänka er ett samarbete med Sverigedemokraterna då ni inte har samma politiska åsikter som de har. Nu är ni beroende av deras stöd, hur blir det då en ”politisk stabilitet”? 

– Vi väljer det upplägg som ger minst förändring och störst genomslag för vår politik. Oppositionen väljer detsamma, fast tvärtom. Vårt förslag ger minst förändring. Frågan är varför Liberalerna väljer att inte vara med i en majoritet där man kan får genomslag för sin politik, utan istället gör Sverigedemokraterna till vågmästare, frågar sig Adam Reuterskiöld.

– Moderaterna förlorade stort i valet och tillsammans med övriga alliansen tappade de sin majoritet. Ändå väljer de att regera vidare som om ingenting hade hänt. De har ägnat ett nästan osunt stort intresse åt att förklara hur Liberalerna borde göra och betydligt mindre tid på att beskriva vad de vill driva för politik. I detta fallet är det ett aktivt val från deras sida att ge Sverigedemokraterna utrymme. I Mälarkoalitionens förslag har vi ett upplägg som gör att Sverigedemokraterna inte får något utrymme. De har röstat med alliansen i varenda fråga i fullmäktige, så den här alliansen innefattar väl dem i och med det, säger Göran Hellmalm.

Sveridemokraterna är vågmästare och senast valde de alliansens budget framför Mälarökoalitionens.

– Att välja på två andra budgetar är som att välja mellan pest eller kolera. Mycket ser bra ut, samtidigt som minst lika mycket ser mindre bra ut. Det fanns delar i Mälarkoalitionens budget som var bra, men inte i den styrkan och mängden för att stå sig starkare än Ekeröalliansens. Det jag dock kan understryka är att båda budgetarna visar att undanträngningseffekten inte endast visar sig på bostadsmarknaden när nyanlända kvoteras in, utan den sker även i budgeten, kommenterar Jimmy Fors, gruppledare för SD Ekerö. Han tillägger:

– Vi är här för att idka sverigedemokratisk politik och hoppas givetvis på stöd för den, samtidigt som vi är beredda att samtala med andra partier på daglig basis genom att tala, lyssna och kompromissa. Vi vet ställningarna på Mälaröarna och den position vi besitter och den uppgiften behandlas både ödmjukt och ansvarsfullt.

EWA LINNROS

Läs också