Ungdomsproblemen ökar i kommunen

Ungdomsproblemen ökar i kommunen

Motsättningarna mellan olika ungdomsgrupper i kommunen ökar, droganvändningen är oroväckande stor och allt fler ungdomar beväpnar sig. Nu varnar många av dem som som möter kommunens ungdomar i sina arbeten, för att problemen eskalerar.

För ett par veckor sedan drabbade några unga samman med knivar i Stenhamra, medan en åskådarskara på ett 60-tal andra ungdomar tittade på. När polisen kom till platsen försökte flera av ungdomarna hindra dem från att ingripa. Detta var bara en av höstens många händelser som visar att det finns anledning att bekymra sig för de unga . Vapen, droger och stora bråk blir allt vanligare och en del personer som MN pratat med säger att man befarar att problemen är större under ytan än vad man kan ana.

– Det är viktigt att poängtera att det är våra egna ungdomar som ställer till problemen. Ibland hör man människor säga att det är personer som kommer utifrån som ställer till bråk eller säljer narkotika, men det stämmer inte, säger Lena Törnblom Löfquist, kommunpolis, som är en av dem som bekymrar sig över en ökande narkotikaanvändning och motsättningar mellan olika grupperingar.

ANNONS

Hon berättar om en narkotikainsats som gjordes för ett par veckor sedan där polisen undersökte kommunens högstadieskolor i jakt på narkotika.

– Det mest skrämmande var att de tog fem ungdomar som stod och rökte hasch mitt på en torsdag, säger Lena Törnblom Löfquist.

Nyligen skickades också ett brev ut till föräldrar i Ekerö kommun där ansvariga tjänstemän berättade om den växande oro de upplever för att ungdomsproblemen eskalerar. I brevet uppmanas föräldrar att prata med sina barn och ge sig ut och föräldravandra, trots att de schemalagda aktiviteterna har upphört för terminen, eftersom behovet av närvarande vuxna är fortsatt stort. Fritidsgårdarna är fortfarande samlingsplatsen och kommunen ordnar med genomgång för dem som sluter upp.

– Det blev ett uppsving under hösten när det gällde föräldravandringarna, men nu gäller det att uppmana mälaröborna att fortsätta att ta sitt samhälleliga vuxenansvar och hjälpas åt för att få bukt med problemen, säger Maria Hjalmarsson, som arbetar med problemförebyggande arbete kring ungdomar.

– När man pratar med Maria ungdom till exempel, så berättar de att ungdomarna upplever att det är lätt att hålla sig undan eftersom det är så stora ytor och lätt att hitta en egen vrå här ute. Därför behöver vi vara fler vuxna som är närvarande där de unga är.

Alla som MN har pratat med säger att även om problemen är stora och den grupp som de känner störst oro för är ansenlig, är de allra flesta ungdomar skötsamma.

– Det viktiga är att man stärker den gruppen så att de klarar av att stå emot. Jag tror att det förebyggande arbetet är allra viktigast, säger Maria Hjalmarsson.

Från kommunens sida har man ökat antalet fältassistenter under hösten och har idag fyra personer som täcker tre heltidstjänster. Vid skolavslutningen ökas bemanningen och under jul- och nyårshelgen kommer fältassistenterna till största delen att utgå från fritidsgårdarna.

LO BÄCKLINDER

Läs också