Upplevda brister i Mälaröhallen

Upplevda brister i Mälaröhallen

Mur utan bygglov kommer kosta kommunen cirka 100 000 kronor

Kommunens nya sporthall Mälaröhallen upplevs inte som ultimat av alla utövare. MN har därför vänt sig till kommunens fritidshandläggare med några frågeställningar. MN uppmärksammade också nyligen att en mur vid hallen saknar bygglov, muren ska nu göras om.

Det är många verksamheter som ska samsas om ytorna i Mälaröhallen och ibland har det upplevts problem kring detta. Exempelvis är högtalare monterade på väggen närmast innebandyplanen vilket gör det oanvändbart om innebandy och gymnastik har träning samtidigt och golven i hallen är hala. De små omklädningsrummen gör att det blir trångt när lagsporter är på plats för träning och matcher.

Annons

– De behov som analyserades fram vid byggandet av sporthallen var i korta drag följande. Viktigast var att det skulle vara en publik arena då ingen befintlig anläggning klarade av matcher och arrangemang inför publik. Då avgjordes behovet av en multifunktionell arena. En absolut faktor var att denna stora investering skulle vara genusoriententerad, alltså behövdes flera sporter rymmas än bollsporterna, där det finns ett stort överskott av manligt deltagande. Effektiviseringen av kombinationen läktare som är rörlig för att ge plats åt verksamhetsyta istället för att vara massor av kvadrat- och kubikmeter som endast nyttjas ett fåtal timmar av veckans aktiviteter, var tidigt given, förklarar Magnus Ljung, fritidshandläggare i kommunen.

Annons


Projekteringsperioden innehöll tre öppna dialogtillfällen med föreningslivet, varav ett var helt öppet för alla medborgare. I förberedelserna innan projekteringen beskrevs behoven utifrån både idrottslivets önskemål och perspektiv samt samhällsnyttans perspektiv.
– Vi anser att vi har tagit oss tid och viktat transparens i förberedelser för byggandet. Vi anser också att vi har tagit stort ansvar för att investeringen når många och på jämställda villkor. Det är dock ingen bollhall eller gymnastikhall, det är en anläggning för många olika verksamheter, säger Magnus Ljung.
Vad säger du om de hala golven?

– Allt är en process och golvläggaren har en ny städmetod som använts den senaste månaden. Mätningar visar på mycket goda resultat. Kan vi dessutom hitta pedagogiska hjälpmedel för att nyttjarna inte går igenom hallen med uteskor blir resultatet än bättre.
Hur kommenterar du högtalarsystemet?

– Detta samt bild och ljus är alldeles utmärkt anpassat för arrangemangs- och tävlingsverksamhet och för skolans verksamhet. De är inte installerade som verktyg för gymnastikens verksamhet. Föreningar ombeds att samverka om dessa frågor för bästa lösning hellre än ett förbjudande regelverk, svarar Magnus Ljung.

De mobila läktarna upplevs också som komplicerade.
  Det pågår ett arbete med att hitta en bättre lösning för att hantera de skjutbara läktarna, men det är inte klart ännu, säger Tommie Eriksson, miljö- och stadsbyggnadschef i kommunen.
Hallen kostade drygt 80 miljoner kronor att bygga. För ett tag sedan uppmärksammade MN kommunen om att den mur som är uppförd intill sporthallen, saknade bygglov. Kommunen får nu betala ett vite på 14 332 kronor. Hur mycket muren kostade att bygga kan inte fastighetsförvaltaren få fram, eftersom den ingick i projektet av sporthallen. Nu ska muren sänkas och denna åtgärd kommer att kosta cirka 80 000 till 100 000 kronor. Kommunen har sökt bygglov och ansökan ska kompletteras med ny ritning på sänkt mur.

EWA LINNROS

Läs också