Utbyggnad av Ekebyhov och Sandudden

Utbyggnad av Ekebyhov och Sandudden

Inflyttningen ökar i kommunen och skolorna är trångbodda. Både Ekebyhovskolan och Sanduddens skola står inför ombyggnationer för att kunna fylla platsbehoven.

– Från förvaltningens sida arbetar vi med de två projekten parallellt. Målsättningen är dels att öka kapaciteten, dels att förbättra miljön lokalfunktionsmässigt i Sanduddens skola och Ekebyhovskolan. Målsättningen är också att det ska påverka verksamheten så lite som möjligt, berättar Johannes Pålsson, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Annons

Exakt vad som kommer att göras är ännu inte klart. När det gäller Ekebyhovskolan är en aspekt man tittar på att bygga ut skolan.

– För att möta det ökade elevantalet behöver vi egentligen ha fyra paralleller, motsvarande 100 elever per årskurs på Ekebyhovskolan. När det gäller förskoleklassen har vi redan tagit höjd för det till hösten, säger Johannes Pålsson.

I slutändan blir det ett politiskt val hur stora enheterna ska vara.

– Jag hoppas att vi kan få ett tydligt beslut ganska snart så att vi kan lämna en beställning till fastighetskontoret. En parameter är evakueringsfrågan. Oavsett vad vi gör, kommer vi att behöva bygga om Ekebyhovskolan. Då kommer vi att bli tvungna att evakuera delar av skolan, förklarar Johannes Pålsson.

De frågor förvaltningen tillsammans med projektledaren tittar på just nu är om det handlar om en fullständig evakuering eller delar av skolan, eller om man kan göra det på något annat sätt. De olika alternativen man kommer fram till blir underlag till politikerna för att ta ett beslut.

Annons

Tidsmässigt är det svårt att säga när man kan komma igång. Först behövs som sagt ett politiskt beslut.

– Vi vill minimera påverkan av verksamheten. Vissa delar kan vi kanske börja med ganska snabbt, medan andra delar kan dra ut på tiden, säger Johannes Pålsson.

Han är noggrann med att poängtera att så snart man är på banan kommer man att lägga ut tydlig information.

– Det har varit en hel del vändor både kring Ekebyhovskolan och Sanduddens skola. Det är bättre att det tar lite tid även om det är frustrerande. Men det är viktigt att det finns ordentliga underlag och ett tydligt ställningstagande. Det är inga snabba processer utan vi kommer att informera i god tid, säger Johannes Pålsson.

När det gäller Sanduddens skola jobbar man med en detaljplaneförändring vilket har gjort att det har blivit en förskjutning av utbyggnadsarbetet.

– Man behöver ta hänsyn till olika saker. Det bor bland annat så kallade svartpälsbin i Sanduddshöjden och dem får man inte skugga. För Sanduddens skola uppstår samma frågor som för Ekebyhovskolan, hur mycket ska vi bygga ut och hur mycket kan vi behålla av befintliga lokaler. Sedan är också evakuering den stora frågan. Ur ett verksamhetsperspektiv ser jag gärna att man kan minimera evakuering.

EWA LINNROS

Läs också