Utdrag från senaste fullmäktige

Utdrag från senaste fullmäktige

Vägföreningar och ny mötesplats var några ämnen som diskuterades under kommunfullmäktigemötet den 21 maj.

Socialdemokraternas motion om att etablera ett aktivitetshus i kommunen för att skapa en ”naturlig samlingsplats som är tillgänglig, både för unga och äldre”, bifölls av övriga partier i Mälarökoalitionen samt av Vänsterpartiet. Moderaternas Lena Butén Langlet (M), kulturnämndens ordförande, kommenterade att det var en bra motion men att ett aktivitetshus inte var aktuellt i dagsläget. Detta då de verksamheter som nämnts i motionen har fått lokaler.

Oppositionsrådet Hanna Svensson (S) gav ett exempel på hur det ser ut för hennes egen dotter som dansar.

– Dansklassen skulle ha en uppvisning, men det fanns ingen lokal i kommunen där man fick plats så då fick de vara i Vällingby istället. Du ser förvånad ut Adam, men Erskinesalen har två loger och det räcker inte till ett 50-tal barn. Vi behöver fungerande lokaler för våra barn och unga här i kommunen. Vi är snart en ganska stor kommun. Det är dags att utreda var en sådan här lokal skulle kunna finnas.

Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande replikerade:

– Det är klart att man kan önska allt åt alla och lite mer. Men vi i Ekeröalliansen förespråkar snarare att man utnyttjar de lokaler som finns. Vi måste titta på flera sätt att utnyttja våra resurser till fler saker än bara en. Att säga att vi ska bygga mer och ge mer hela tiden, det håller inte. Det här handlar om en stor investering, hur ska det betalas?

– Självklart ska vi använda de lokaler vi har, men de blir inte en lättillgänglig mötesplats som vi är ute efter. Det viktiga är att vi börjar titta på möjligheterna till ett aktivitetshus och inte skjuter det på framtiden och säger att det här kan vi aldrig göra. Då får vi ingenting gjort och det blir lite åt någon någongång, istället för mycket till alla alltid, svarade Hanna Svensson.

Mälarökoalitionen samt Vänsterpartiet biföll motionen men utfallet blev att den ansågs vara behandlad.

Liberalernas Göran Hellmalm ställde en interpellation till Adam Reuterskiöld om att bryta blockpolitiken och gemensamt ge tjänstemännen uppgiften att ”omedelbart inleda en utredning om förutsättningarna att specifikt kommunalisera Närlunda och Stockby vägföreningar samt att även se över förutsättningarna att kommunalisera andra vägföreningar som ligger i kommunens detaljplanerade tätorter”. Adam Reuterskiölds svar på interpellantionen var bland annat att ”Förändringar i systemet för ägandet av vägföreningar är inte något som man beslutar om med en klackspark, det skulle bland annat innebära skattehöjningar för Ekerö kommuns invånare, och många av kommunens medborgare skulle behöva finansiera vägar som man aldrig åker på. Men med tanke på Liberalernas nya vänsterorientering både på det nationella och kommunala planet är kanske inte skattehöjningar lika främmande som tidigare.” Vidare avslutades svaret: ”Ekeröalliansen kommer under mandatperioden utreda vägföreningarna och detta behöver vi ingen hjälp med.”

– Vi sträcker ut en hand till Ekeröalliansen eftersom vi har konstaterat att det finns en politisk samsyn här i lokalen när det gäller att vi behöver utreda frågan om vägföreningar. Jag blev något förvånad när jag läste tonen i interpellationssvaret. I kommunfullmäktige har vi haft en diskussion om att vi skulle avstå från att använda epitet, som på något sätt skulle kunna betraktas som nedsättande eller sänka nivån i debatten. Jag och Mälarökoalitionen kommer att fortsatt hålla en hög nivå och fokusera på sakfrågan, sa Göran Hellmalm.

Han kommenterade också att svaret tog upp skattehöjningar.

– Det har varit teman på alla reformförslag som har förts fram ikväll att allting per definition kommer att innebära skattehöjningar, möjligen med undantag av badhuset.

Adam Reuterskiöld svarade:

– Vad är det i mitt svar som är nedsättande? Det hänger jag inte alls med på. Vi i Ekeröalliansen har lagt en plattform, i det ligger att vi ska se över hur vägar ska förvaltas. Det här har vi redan föreslagit, därför förstår jag inte intentionen i interpellationen. Ni kan rösta på våra förslag när de kommer upp, det är inga problem.

Mycket mer sades i denna debatt liksom i andra under mötet. Hela kommunfullmäktiges möte går att höra i repris, genom att beställa ljudet från kommunen.

EWA LINNROS

Läs också