Utebliven färja gav kökaos

Utebliven färja gav kökaos

I morgonrusningen den 22 oktober var köerna till Jungfrusundsfärjan så långa att buss 303 och 342 inte stannade vid Gällstaö, Jungfrusund och Jungfrusunds varv då de inte kom fram.

Orsaken till de långa köerna var att endast två av tre färjor var i trafik.

Annons

Trafikverkets färjerederi hade skickat färjan Pluto på varv för planerat underhåll, men tidtabellen skulle inte påverkas då färjan skulle ersättas.

Trafikverket flaggade för att ersättningsfärjan hade något färre platser vilket kunde medföra en del köer.

Men det som skedde var att Färjerederiet blev tvungna att låna ut ersättningsfärjan under en dag. Enligt avtalet kan de göra så om det är en sjönödssituation eller ett motorhaveri på en annan färjeled.

Annons

– Det som var olyckligt i planeringen var att den ersättningsfärjan som skulle komma tillbaka, hade blivit försenad och kom inte åter på några dagar, bland annat över en helg. Men då är det inte lika problematiskt, den kritiska punkten blev måndag och tisdag påföljande vecka där det drog på sig enorma köer, berättar kommunens kommunikationschef Johan Elfver. Han tillägger:

– Jag vet att distriktschefen gjorde allt för att skynda på för att båten skulle komma tillbaka tidigare, men det gick inte. Från kommunens sida är vi olyckliga över att det drabbar våra resenärer.

EWA LINNROS

Läs också