Utökade parkeringsavgifter

Utökade parkeringsavgifter

Under januari och februari införs parkeringsavgift på alla kommunala gator från Alvik, via Bromma mot Södra Ängby och i området Ulvsunda, områden där många mälaröbor väljer att parkera för att ta sig vidare med tunnelbana.

De berörda områdenas kommunala gator har tidigare inte haft parkeringsavgift. Men nu införs det som Stockholms stad kallar ”taxeområde 5”, med en avgift på 5 kronor i timmen vardagar klockan 07 till 19. Även parkeringen på Brommaplan vid tunnelbanan som idag har fri parkering i två timmar, blir avgiftsbelagd.

Många mälaröbor har valt att parkera bilen på någon av dessa gator för att sedan resa vidare med tunnelbana. När det nu blir avgiftsbelagt att parkera här, kan behovet av infartsparkeringar i kommunen komma att öka.

Annons

Infartsparkeringen intill kommunhuset centrum är  redan full, Karusellplan, Teaterparkeringen och Kina slottsparkering i Drottningholm ägs av Statens fastighetsverk och kan komma att bli avgiftsbelagd.

Parkeringsbeläggningen kan öka vid Brostugan och gator i och omkring Drottningholm också samt kanske även övriga gator i kommunen, då inga av dessa är avgiftsbelagda idag.

– Vi har ingen påverkan på Stockholms stads avgiftsbeläggning av gator. Däremot är befintlig infarts-parkering vid Brommaplan avgiftsbelagd sedan lång tid, kommenterar Jonas Orring, exploateringschef.

Annons

Han har också svårt att se att de små förändringarna av avgiftsbeläggningen inom Stockholms stad skulle nämnvärt påverka efterfrågan i kommunen.

– Då är min bedömning att det väsentligen är flera andra faktorer som har större betydelse. För närvarande sker ingen förändring av infartsparkeringen. Däremot är den tillfälliga infartsparkeringen vid Tegelbruksvägen inte fullbelagd, där finns det gott om plats att parkera. Vår bedömning är att det regelmässigt finns cirka 50 platser att använda för parkering. Vidare är infartsparkeringen för cyklar vid Ekerövägen med plats för 60 stycken, inte heller fullbelagd, säger Jonas Orring.

Exakt när parkeringsavgifterna i Brommaområdet införs är inte klart ännu. De kommer att införas stegvis, därför är det viktigt att vara observant på skyltning.

EWA LINNROS

Läs också