Vad är det som byggs i Stenhamra?

Vad är det som byggs i Stenhamra?

Ett stort område mellan Klyvarestigen och Uppgårdsvägen i Stenhamra, har de senaste månaderna totalt ändrat karaktär. Många undrar vad som pågår och upplever att informationen brister. 

Skog har tagits ned, hus har rivits och sprängningsarbeten pågår inom hela området.

Vem eller vilka är det som bygger?

– Det är Ekerö kommun i samarbete med Roslagsvatten som bygger ut vägar samt kommunalt vatten och avlopp. Ansvarig entreprenör på Södra Klyvarestigen är Svensk entreprenadteknik SET AB, svarar Annica Nilsson Sahlén, exploateringsingenjör på kommunen.

Annons

Detaljplanen för området antogs 2 januari 2017. Det som ska byggas är radhus, flerbostadshus och villabebyggelse.

Bygglov ska vara klara, finns det illustrationer på hur området kommer att gestalta sig när det är klart? 

– Det finns en illustrationsplan från när detaljplanen antogs. Denna visar hur man skulle kunna lägga bebyggelsen i området. Gällande beviljade bygglov är dessa på privata fastigheter, men bygglovsenheten har byggloven om det är av intresse, svarar Annica Nilsson Sahlén.

En hel del äldre hus har rivits. I detaljplanen står att nybebyggelsen ”rör sig om 50 till 70 nya bostäder utöver de befintliga.”

Annons

Vilka befintliga hus kommer behållas?

– Eftersom majoriteten av fastigheterna ägs av privatpersoner kan vi från kommunen inte svara på vilka byggnader som kommer sparas. Kommunen äger bara obebyggd mark i detta område.

Sprängningsarbetet i området är och har varit omfattande, så pass att ett par boende i området har fått sina egna brunnar förstörda.

Vem ansvarar för skador i samband med byggnationen?

– I händelse att något går sönder, ber vi fastighetsägare att höra av sig till Roslagsvattens kundservice för vidare handläggning.

Arbetet med att anlägga vatten- och avlopp i området beräknas vara klart tredje kvartalet i år. När byggnationerna blir klara är svårt att säga då det rör sig om olika privata aktörer.

EWA LINNROS

Läs också