Vad gör kommunen?

Vad gör kommunen?

Inom loppet av en vecka fastnade Nockebybron vid två till-fällen och köerna byggdes snabbt på. När bron är trasig, stannar all trafik. Vad tänker kommunen göra för att denna känsliga vägförbindelse blir säkrare?

Annons

– Återigen är det naturligtvis Trafikverket och inte kommunen som är ansvarig. Det kan inte nog understrykas. Med det sagt är det få saker som vi jobbar så hårt med som inte är ett kommunalt ansvar. Jag har så sent som för en månad sedan haft ett möte med den regionala ledningen för Trafikverket där jag påpekade att jag inte tycker att de underhåller och utvecklar det befintliga vägnätet på ett tillfredsställande sätt. Det är för stort fokus på stora, nya projekt, svarar Adam Reuterskiöld och tillägger:

Annons

– Vi vill med vårt arbete med trafiken inom kommunen vara förberedda och kunna använda det i vårt arbete med Trafikverket.  Det är ju något som är av avgörande vikt för oss alla som bor och jobbar i kommunen. Broöppningstider och dess funktion är ju något som vi varit mycket noga med att poängtera att det är inte acceptabelt som det fungerar nu, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

Annons

Han har också lagt ett ordförandeförslag om att ge planenheten inom miljö- och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att intensifiera trafikplaneringen och ta fram en långsiktigt hållbar plan för trafiksituationen. Ordförandeförslaget läggs fram för beslut på kommunstyrelsens arbetsutskott 30 januari.

EWA LINNROS

Läs också