Vad händer i Jungfrusundsskogen?

Vad händer i Jungfrusundsskogen?

”Vad är det för avverkningen av skogen som ska ske från Träkvista skola till gränsen mot skidbacken?”  Den frågan ställer sig en ekeröbo. MN har kontaktat både kommunen och Skogssällskapet för att reda ut vad det är som pågår.

I Jungfrusundsskogen finns märken efter en skogsmaskin. Spåren löper parallellt med cirka 20 meters mellanrum  på flera områden och det sitter även snitslar i olika färger på träd. Den ekeröbo som hört av sig till MN skriver att ”Maskinen tar bort allt för att komma fram, så uppenbart kommer en betydande del av skogen tas bort, erfarenhetsmässigt så rör det sig om 30 till 40 procent av beståndet. Vad är skälet till  detta ingrepp?”

När MN kontaktar kommunen svarar man att ingen aktivitet pågår i området.

– Det finns inget pågående skogsarbete mellan Träkvista skola och skidbacken. Däremot finns det planer på att gallra skogen, men det arbetet är bara i en planeringsfas än, berättar Åsa Westerberg, utemiljöförvaltare på kommunen.

Skogssällskapets förvaltning AB fick i uppdrag av kommunen 2015 att genomföra skogliga åtgärder på Jungfrusundsåsen för att gynna friluftsliv och naturvård och när den planeringen gjordes, tittade man även på området ner mot Träkvista skola.

– Kommunen fick då rådet att området behövde gallras då det fanns stor risk att träd ramlade omkull på grund av röta. Eftersom det är ett populärt friluftsområde och vissa träd står nära bebyggelse, anser vi det nödvändigt att göra åtgärder innan en olycka sker, säger Åsa Westerberg.

Hon förklarar också att Skogssällskapet har varit ute och tittat på området. Inför planeringen så måste de titta på olika skogsvägar för att kunna ta sig fram samt för att få ut virke och ris.

– Därför finns det snitslar ute i skogen men kommunen utför just nu inget skogsarbete i området, förklarar Åsa Westerberg.

MN har även varit i kontakt med Skogssällskapet som bekräftar det kommunen svarat oss. Både Skogssällskapet och kommunen har också sagt att de kan tänka sig att träffa kommunivånarna på plats för att berätta om det planerade arbetet.

– Det blir under hösten och vi återkommer med exaktare tidsangivelse för när detta ska ske, säger Johan Elfver, kommunens kommunikationschef.

EWA LINNROS

Läs också