Vad händer med Ekerö bostäder?

Vad händer med Ekerö bostäder?

Beslut i frågan om att sälja 49 procent av Ekerö bostäder väntas tas i slutet av året eller i början av 2018. I februari tillsattes en utredning för att se över förutsättningarna för att ta in en partner i bolaget. MN bjöd in till debatt i tidningens radioprogram, ingen från Ekeröalliansen kunde dock medverka.

Hanna Svensson (S), oppositionsråd och Göran Hellmalm från Liberalerna deltog i debatten. Liberalerna tillhör inte längre alliansen i kommunen och är på så sätt också i opposition. Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) kunde inte delta på grund av Moderaternas nationella arbetsstämma i Örebro. Varför ingen annan ledamot från Ekeröalliansen inte kunde komma är oklart.

Annons

Adam Reuterskiöld lämnade däremot några svar skriftligen:

”Ett partnerskap skulle innebära att vi tillför ytterligare resurser och kapital till vårt kommunala bostadsbolag och därmed får vi bättre förutsättningar att möta utvecklingen och öka byggtakten. Kommunledningskontoret har gett ett uppdrag åt NAI Svefa som nu arbetar med att samla in förslag på aktörer som är intresserade av att gå in som minoritetsägare i Ekerö bostäder. Därefter kommer vi att granska intressenterna och se om de matchar våra tre förutbestämda kriterier som en potentiell partner måste uppfylla.”

De kriterier som satts upp är följande:

1. Partnern ska vara långsiktig med en bra och effektiv förvaltning bakom sig. 2. Partnern ska ha god vana och positiva resultat i sitt arbete att förvalta och utveckla fastighetsbolag. 3. Partnern ska vilja behålla och utveckla vårt hyresbestånd. Vi vill inte minska antalet hyresrätter i kommunen utan stärka och utöka vårt befintliga bestånd.

– För en dryg månad sedan hade vi ett gruppledarmöte där jag just efterfrågade vilka krav som ställs för ett bostadsföretag som ska köpa de här andelarna. Då fick jag svaret av Adam Reuterskiöld att det inte går att ställa krav eftersom bostadsföretagen är så olika. Den naturliga följdfrågan blev då hur vi ska kunna bedöma vilket företag som är bäst, men på den frågan fick jag ett ickesvar, sa Hanna Svensson i radiointervjun.

Kriterierierna som nu presenteras, anser hon också vara bristfälliga då de bland annat inte innefattar vilka krav man ställer på renoveringar, hyreshöjningar eller referenser från bolagen.

Liberalerna har ställt sig positiva till att utreda alternativet att ta in en partner.

– Sedan hur vi kommer ta ställning i beslutet, det vet vi när vi har sett resultatet av utredningen. Det vi tycker är otroligt viktigt är att kommunen har kvar kontrollen över bostadsmarknaden, kommenterade Göran Hellmalm.

Hanna Svensson ser en utförsäljning av andelar i bolaget som en kortsiktig lösning på ett långsiktigt problem.

– Det man vill göra är att lösa våra framtida utmaningar. Eftersom vi växer behöver vi investera i äldreomsorgen, i skolor och andra typer av lokaler i kommunen. Då säljer man ut andelar av det mest värdefulla vi har i kommunen, nämligen vårt bostadsbolag, sa Hanna Svensson och Göran Hellmalm tillade:

– Vi inom Liberalerna anser att man skulle breddat utredningen genom att ta in andra möjligheter än att bara ingå i ett partnerskap. Exempelvis att göra som man har gjort i andra kommuner där man har bolagiserat och sålt av verksamhetslokaler i kommunen till fastighetsbolaget. Då har kommunen fått en intäkt samtidigt som fastighetsbolaget har stärkts.

Adam Reuterskiöld har skriftligen besvarat frågan om vad som skulle göra att det inte blir en utförsäljning av andelar i Ekerö bostäder.

”När NAI Svefa återkommer med förslag på potentiella partners som är intresserade av att gå in som en minoritetsägare kommer vi att noga överväga om de uppfyller våra tre kriterier. Om vi inte hittar en partner som matchar våra tre kriterier kommer vi inte att gå vidare med förslaget om att ta in en partner i Ekerö bostäder.”

EWA LINNROS

Läs också